Trelleborgshem tester ny Legionella-teknologi

Trelleborgshem testar ny Legionellateknik

Foto: Ingar Lindholm fra Byggkoll Trelleborgshem tester ny legionellateknologi Læs om vores kunde Trelleborgshem i Byggkoll, hvor de er pionerarbejde for at bekæmpe legionellabakterier i deres ejendomme vha. Anolytechs teknologi. Selskabet forventer at dække næsten hele bestanden inden årets udgang og ønsker at forsøge at sænke temperaturen på VVC’en i en af ​​ejendommene.   Trelleborgshem […]

Bjuv kommune forebygger legionella på plejehjem med støtte fra Anolytechs miljøvenlige system

Bjuvs kommun

Bjuv kommune havde et problem med legionella på et ældrehjem i en ejendom fra 60’erne. Med Anolytechs miljøvenlige system til løbende desinfektion af vand forsvandt problemerne og dermed bekymringen for Legionella blandt brugere og pårørende. Bjuv kommune driver tre ældreboliger i egen regi i ejendomme opført i 1960’erne. En detaljeret kortlægning udarbejdet af Teknisk Forvaltning […]

Drikkevandsforbruget blev reduceret med 75 millioner liter om året med støtte fra Anolytechs system.

Ystad reningsverk

Kommunen overvejede forskellige metoder til at rense udgående spildevand for mikroorganismer og genbruge det inden for Sjöhögs renseanlæg, inden de valgte svenske Anolytechs miljøvenlige vanddesinfektionssystem. Ystad kommune har løbende ombygget og udvidet sit renseanlæg i Sjöhög. I forbindelse med den seneste ombygning i 2016 begyndte man at undersøge mulighederne for at blive selvforsynende med teknisk […]

Legionellaniveauet for højt efter varmtvandsskylning – svenske Anolytechs system sænkede det.

Sigfridsområdet

Region Kronobergs nye psykiatribygning havde problemer med legionella. Efter forskellige anstrengelser fortsatte problemerne. Anolytechs miljøvenlige system til desinficering af vand sænkede niveauet og er nu også installeret på Centralhospitalet i Växjö. Ved en rutinemæssig prøvetagning i foråret 2021 blev der opdaget forhøjede værdier af bakterien Legionella i den nybyggede psykiatribygning i Sigfrid-området i Växjö. Region […]