Kontinuerlig
desinfektion
i staldmiljøet

Garanteret bakteriefrit drikkevand for bedre dyresundhed

Bakteriefrit drikkevand er et grundlæggende krav for dyresundhed og stabil produktion. Men at holde vandet fri for skadelige mikroorganismer og biofilm er ofte en udfordring. For selvom det indkommende vand er af høj kvalitet, kan dyrene selv indføre nye bakterier, og der bliver brugt meget tid på jævnligt at desinficere vandsystemet (ikke

sjældent med miljøskadelige kemikalier). Tiltagene løser problemet indtil videre, men efter et stykke tid vender bakterievæksten tilbage, og desinfektionen skal foretages igen. Alt dette kan undgås med Anolytechs miljøvenlige system til vanddesinfektion.

Områder inden for dyreavl

“Landbrug og dyreavl var de industrier, som Anolytech først begyndte at samarbejde med. I dag er antallet af landmænd, der har skiftet til vores løsning, støt stigende, og den forbedrede dyresundhed er vidne til af mange.”

Stefan Fischlein, grundlægger af Anolytech

Bidrager til følgende FN's globale bæredygtighedsmål