Certifikat

EN standarder

EN 1500 – HÅNDDESINFEKTION

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika – Hygiejnisk hånddesinfektion.

EN 13727 – ANTIBAKTERIEL EFFEKT/SALMONELLA
Kvantitativ suspensionstest for den antibakterielle effekt i sundhedsvæsenet med gode resultater på blandt andet Salmonella.

EN 13624 – FUNGICIDER OG GÆR-KIDING EFFEKT
Kvantitativ suspensionstest til evaluering af den fungicide og gærdræbende effekt i sundhedsvæsenet

EN 17272 – LUFTBÅRET RUMDESINFEKTION
Kvantitativ test for mekanisk automatiseret luftbåren rumdesinfektion.

EN 14476 – VIRUSDRÆBEFFEKT/ CORONAVIRUSFAMILJEN
Kvantitativ suspensionstest til evaluering af virusdræbende effekt inden for medicin. Testet på flere vira samt coronavirus-familien.

EN 13623 – EFFEKT MOD LEGIONELLA
Kvantitativ suspensionstest til evaluering af bakteriedræbende effekt mod Legionella af kemiske desinfektionsmidler i vandbaserede systemer.

Menu

EN 13610 – DESINFEKTIONSMIDLER I FØDEVARER & INDUSTRI
Kvantitativ suspensionstest til evaluering af virucid aktivitet mod bakteriofager af kemiske desinfektionsmidler, der anvendes i fødevarer og industriområder.

EN 13697 – DESINFEKTION AF OVERFLADER
Kvantitativ testning for at evaluere den bakteriedræbende og svampedræbende effekt af kemiske desinfektionsmidler på overflader i fødevarer, industri, husholdninger og institutioner.

EN 1276 – DESINFEKTIONSMIDLER I FØDEVARER & INDUSTRI
Kvantitativ suspensionstest til evaluering af den bakteriedræbende virkning af kemiske desinfektionsmidler og antiseptika til brug i fødevarer, industrielle, huslige og institutionelle miljøer.

EN 1650 – DESINFEKTIONSMIDLER I FØDEVARER & INDUSTRI
Kvantitativ suspensionstest til evaluering af den svampedræbende virkning af kemiske desinfektionsmidler og antiseptika til brug i fødevarer, industrielle, huslige og institutionelle miljøer.

EN 14561 – MEDICINSK INSTRUMENTER
Kvantitativ bærertest til evaluering af den bakteriedræbende effekt af kemiske desinfektionsmidler til instrumenter i sundhedsvæsenet.

EN 14562 – MEDICINSK INSTRUMENTER
Kvantitativ bærertest til evaluering af den fungicide eller gærdræbende effekt af kemiske desinfektionsmidler til instrumenter i sundhedsvæsenet.

EN 16777 – OVERFLADER I SUNDHED
Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika – Kvantitativ test for ikke-porøse overflader uden mekanisk aktivitet til evaluering af den virucidale virkning af kemiske desinfektionsmidler på det medicinske område.

EN 14675 – PÅ DET VETERINÆRE OMRÅDE
Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika – Kvantitativ suspensionstest til evaluering af den viricide virkning af kemiske desinfektionsmidler og antiseptika på veterinærområdet.

EN 1656 – PÅ DET VETERINÆRE OMRÅDE
Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika – Kvantitativ suspensionstest til evaluering af den antibakterielle virkning af kemiske desinfektionsmidler og antiseptika til brug på det veterinære område.

EN 1657 – PÅ DET VETERINÆRE OMRÅDE
Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika – Kvantitativ suspensionstest til evaluering af den svampedræbende eller gærdræbende virkning af kemiske desinfektionsmidler og antiseptika på veterinærområdet.

EN 14349 – OVERFLADER I DET VETERINÆRE OMRÅDET
Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler – Kvantitativ overfladetest til evaluering af den antibakterielle virkning af kemiske desinfektionsmidler, der anvendes i det veterinære område på ikke-porøse overflader uden mekanisk påvirkning.

EN 16438 – OVERFLADER I DET VETERINÆRE OMRÅDET
Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika – Kvantitativ overfladetest til evaluering af den svampedræbende eller gærdræbende effekt af kemiske desinfektionsmidler, der anvendes i veterinærområdet på ikke-porøse overflader uden mekanisk påvirkning.

EN 17422 – DESINFEKTIONSMIDLER TIL SUTTER PÅ DET VETERINÆRE OMRÅDE
Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika – Kvantitativ overfladetest ved vurdering af desinfektionsmidler til patter, der anvendes på det veterinære område.

Artikel 95-liste over biociddirektivet

Produktet er godkendt til brug i henhold til ECHA Biocidliste artikel 95 for område produkttype (PT) 2-5. Undtagelsen gælder for PT 1 indtil maj 2022.

PT 1 –Desinfektionsmiddel til menneskelig hygiejne.

PT 2 –Desinfektion af overflader, materialer, udstyr og møbler, der ikke anvendes i direkte kontakt med fødevarer eller dyrefoder.

PT 3 – Desinfektionsmiddel til veterinærhygiejne.

PT 4
Desinfektionsmiddel til overflader, der kommer i kontakt med fødevarer og
dyrefoder.

PT 5 – Desinfektionsmiddel til drikkevand til mennesker og dyr.

PT 11 – Desinfektionsmiddel til køletårne ​​og teknisk vand.

Godkendt til økologisk produktion

Brugen af ​​”elektrolyseret vand” i økologisk produktion er godkendt af EU. EGTOP; EU’s Ekspertgruppe for Økologisk Produktion siger følgende om brugen af ​​hypoklorsyre, der er produceret på stedet med udstyr af typen leveret af Anolytech (“elektrolyseret vand”):

Uddrag fra beretningen

Stofferne opført i bilag VII (1) er godkendt til økologisk produktion i EU. Efter gruppens (Ekspertgruppen for teknisk rådgivning om økologisk produktion) er der bred enighed om, at disse stoffer (opført i bilag VII.1) er i overensstemmelse med målene og principperne for økologisk produktion.

 

Efter gruppens opfattelse svarer brugen af ​​elektrolyseret vand til brugen af ​​natriumhypoklorit. Den kan derfor bruges til alle formål, som natriumhypochlorit er godkendt til, men ikke til andre formål. På nuværende tidspunkt ser gruppen ingen grund til klart at angive elektrolyseret vand.