Legionella

Forebyg udbrud af legionella

Bruseområder, vandhaner, toiletter, spa-faciliteter og køkkener, hvor maden håndteres og skylles, risikerer at blive angrebet af legionellabakterier. Men hvorfor vente på, at det sker og så skulle ordne det med potentielt store omkostninger til følge? Anolytechs miljøvenlige system desinficerer i stedet drikkevandet forebyggende og løbende, så legionellabakterier aldrig kan tage fat og spredes

Sådan spredes Legionella

Legionella er en bakterie, der kan forårsage to typer sygdomme, Legionærsyge og Pontiac-feber. Bakterien forekommer naturligt i jord, søer og vandløb. Det kan også findes i vanddistributionsnet og i andre vandsystemer.
Bakterierne spredes til lungerne via vandtåge, altså når vandstråler rammer knækket i fx brusedyser, luftblandere på vandhaner og spabade.

Selvom man som ejendomsejer styrer varmtvandscentralen og holder den korrekte temperatur, kan bakterierne trives i den biofilm, der kan være til stede i hele vandsystemet – også i det kolde vand.

Risici i vandsystemet

Bakterierne kan overleve i temperaturområdet 0-70 °C. Der er stor risiko for at legionellabakterier vokser, hvis vandomsætningen i vandrør er lav og temperaturen er mellem 20 og 45°C. Vækst af Legionella lettes, hvis de vokser sammen med andre mikroorganismer og findes derfor ofte i ophobninger af for eksempel bakterier og alger – såkaldt biofilm.

Anolytechs miljøvenlige løsning dræber effektivt bakterier, vira, sporer, svampe og andre uønskede mikroorganismer, samt forhindrer vækst af biofilm i vandrør. Den konstante tilstedeværelse af opløsningen – AnoDes – fungerer også som en sikker barriere, hvis det indkommende vand forringes midlertidigt.

AnoDes yder derefter forebyggende beskyttelse, så bakterievækst ikke kan forekomme. AnoDes er uskadelig for mennesker og påvirker heller ikke lugten eller smagen af ​​vandet.

Utilstrækkelige og uholdbare foranstaltninger

De desinfektionsmetoder, der traditionelt har været tilgængelige, har dels involveret brug af skadelige, miljøfarlige kemikalier til at dræbe bakterierne, dels at dele af vandsystemet måske skal udskiftes, når de er blevet forurenede. Derudover giver metoderne anledning til et kæmpe spild af vand til efterfølgende at skylle vandsystemet.

Det er heller ikke tilstrækkeligt at skylle anlægget med varmt vand, da skylningen ikke adresserer bakterier i anlæggets endepunkter, såsom bruseslanger, brusehoveder og vandhaner. Hvis vandsystemet også har problemer med biofilm, betyder det, at bakterierne kan tage fat i biofilmen, hvor de formerer sig og spredes til det omgivende vand.

Store omkostninger

Et legionellaudbrud er ikke kun potentielt farligt for menneskers sundhed, men er ofte tidskrævende og dyrt for ejendomsejeren at afhjælpe. Og for dem, der driver virksomhed i ejendommen, kan udbruddet betyde store økonomiske problemer, både i direkte tab af indkomst og skadet omdømme, hvis de skal lukke for oprydning.

Et spørgsmål om sikkerhed

At kunne garantere bakteriefrit vand er et grundlæggende krav i en ejendom eller offentligt miljø. Besøgende og brugere skal kunne føle sig trygge ved at bruge og drikke vandet uden risiko for at indtage usunde og skadelige bakterier. Det er endda en EU-rettighed i henhold til “Right2Water”-direktivet.

Anolytechs miljøvenlige desinfektionsløsning AnoDes dræber bakterier effektivt, men er uskadelig for mennesker og dyr. AnoDes påvirker heller ikke lugten eller smagen af ​​vandet.

Ejendomsejerens ansvar - skærpede lovkrav

Från och med den 12 januari 2023 skärptes lagkravet för fastighetsägare gällande hantering och kontrolleringen av Legionella. Det är ett EU direktiv som kommer efter att WHO – världshälsoorganisationen – klassat EU som ett problemområde gällande just Legionella. Mörkertalet befaras vara enormt kring Legionella och antalet insjukna och avlidna till följd av exponering av Legionella.

 

Enligt EU:s dricksvattendirektiv, som införlivats i Livsmedelverkets föreskrifter (2001:30), är varje fastighetsägare skyldig att kvalitetssäkra dricksvattnet genom frekventa kontroller och analyser. 

 

Man ska framöver ha en ännu bättre helhetsblick och nulägesbild som innefattar hela vattensystemet – inte bara varmvattencentralen/beredaren. Utöver detta behövs en plan och beredskap på vad man gör vid de tillfällen ett test visar ett förhöjt värde av Legionella. Vid ett CFU-tal på över 1 000 per liter ska åtgärder sättas in. Vid CFU på 500-1 000 behövs antingen åtgärder sättas in ELLER ytterligare prover tas för att säkerställa smittkällan och problemområdet.

 

Med AnoDes ständigt närvarande i vattnet, minskar riskerna för Legionellautbrott radikalt och det blir enklare att kvalitetssäkra vattnet.

Test af egenskaber

Anolytech kan også hjælpe med test – af både vand- og podepindeprøverne, for eksempel inde i bruseslanger eller brusedyser, for at få et samlet billede af, hvordan hele vandsystemet ser ud mht. Legionella.

Vil du vide mere om Legionella?

Vil du vide mere om Legionella? Tjek ud legionellakontroll.se

DOSERINGSSTYRKOR FÖR ANODES

Är Legionella ett problem i Sverige?
Play Video about Är Legionella ett problem i Sverige?

LEGIONELLA I DET KOLDE VAND

BIOFILM I VATTENRÖREN

Relevante links

Doseringsstyrkor för anodes