Forebyggende
desinfektion
i den offentlige sekto

Undgå spredning af infektion og spar vand

Rensningsanlæg, skoler og sportshaller er alle kommunale institutioner, der kan drage fordel af Anolytechs miljøvenlige desinfektionssystem på forskellige måder. Ved at installere et system fra Anolytech kan spredning af infektion via vand, rumoverflader og hænder undgås i disse institutioner. Vores unikke 

AnoDes virker forebyggende, så bakterier dræbes effektivt, før de når at sprede sig, samtidig med at væksten af biofilm i vandsystemet forhindres. Den forebyggende effekt betyder også, at enorme mængder vand kan spares eller genbruges.

 

Området indenden for kommunerne

“Vores kommune har valgt at begynde at bruge AnoDes som en måde at genbruge 75.000.000 liter vand årligt. Ved at producere teknisk vand til brug for de intern processor kan vores renseanlæg aflaste kommunens drikkevandsproduktion

Driftchef for reningsverk i sydsvensk kommun

Bidrar til følgende FNs globale holdbarhedsmål