Desinfektionssystemet

Desinfektionssystemet

Anolytechs system tilbyder en miljøvenlig og effektiv desinfektionsløsning til en lang række applikationer. Systemet er baseret på, at vores unikke desinfektionsløsning AnoDes bliver produceret på brugerens lokation i et anlæg lejet af Anolytech og koblet direkte til virksomhedens vandsystem.

AnoDes dræber effektivt bakterier i alle typer systemer med drikkevand og bruges også i industrien til at desinficere fx procesvand og gråvand – hvilket muliggør øget genbrug, der sparer vandressourcerne.

Desinfektionssystem m20

Cirkulær proces

Fremstillingsprocessen er cirkulær og bruger kun vand, salt og elektricitet, hvilket gør Anolytechs system til en væsentligt mere bæredygtig desinfektionsmetode end de fleste andre.

 

Det er det nøje kontrollerede pH-niveau, der er grundlaget for AnoDes effektive desinfektionsevne. Anolytechs system muliggør en unik og præcis styring af pH-værdien, hvilket betyder, at Anolytech kan garantere en effektiv vanddesinfektion uanset kvaliteten af ​​det indkommende brugbare vand.

 

Der anvendes ingen farlige kemikalier, transport af farligt gods reduceres, ligesom mængden af ​​emballage. Restprodukterne er desuden så ufarlige, at de kan gå i afløbet.

Anode komponenter

Teknologien bag

Med Anolytechs unikke teknologi styres pH-værdien for optimal produktion af AnoDes. I anlægget bruges en elektrolysecelle til elektrokemisk at aktivere saltopløsningen. En porøs keramisk membran (membran) adskiller reaktoren i to kamre, men leder strøm mellem anode og katode, som er placeret i hvert kammer.

 

Når maskinen er i drift, er der en jævnspænding (12 V) over anoden og katoden. I kammeret med anode dannes såkaldte AnoDes og i kammeret med katode dannes såkaldt katolyt.

 

Katolytten har en konstant sammensætning og indeholder natriumhydroxid, hydrogen og natriumchlorid. Denne opløsning er basisk med cirka pH 12. AnoDes indeholder det aktive stof hypoklorsyre (hypoklorsyre) og holder en pH på 6,5.

Cirkulær proces

Nem installation

Anolytechs anlæg består af en vægmonteret styreenhed, en saltbeholder og et blandemodul, der er placeret et passende sted i forretningen. Det eneste der kræves er adgang til el, vand og spildevand.

 

Hvis Anolytechs installation primært skal garantere bakteriefrit vand ved at være tilsluttet virksomhedens vandsystem, sker installationen i to enkle trin. Først leverer Anolytech en ekstra vandledning (rørtilslutning), der er tilpasset virksomhedens vandsystem, og som brugeren selv monterer på den aftalte placering ud fra den medfølgende vejledning. Når det er gjort, kommer Anolytechs montør og installerer og kalibrerer det anlæg, der skal producere AnoDes.

 

Ved installation af Anolytechs anlæg i et renseanlæg, eller som et desinfektionstrin i større industrielle processer, skræddersyes installationen til stedets behov og forhold.

Ph kontrol

Nem og sikker betjening

Under drift skal anlægget kun fyldes op med salttabletter, alt andet er automatiseret. Systemets konstruktion og nemme håndtering garanterer en pålidelig og pålidelig produktion af AnoDes – døgnet rundt, hele året rundt. Læs mere om Anolytech Performance Warranty.

Vælg facilitet efter behov

Forskellige virksomheder har forskellige behov for desinfektion. Valget af facilitet afhænger af, hvilken type virksomhed der er involveret, og hvor meget kapacitet virksomheden har brug for.

 

Derfor findes Anolytechs desinfektionssystem i flere designs (M20-20, M20-40 og M20-80) med varierende kapacitet, der producerer forskellige mængder AnoDes og kan behandle forskellige mængder vand.

Billige abonnementer

Da Anolytechs system er baseret på leje af anlægget, kræves der ingen store investeringer for at komme i gang. Lejeudgiften for anlægget er baseret på virksomhedens vandforbrug.

 

Systemet har lavt elforbrug og lav saltpris, hvilket også sikrer en lav driftsomkostning over tid. Lejeabonnementet inkluderer en serviceplan, der inkluderer installation, service og reservedele.

Hållbar desinfektion

Desinfektionssystem m20

Anolytechs desinfektionssystem

Anode komponenter

Cirkulær proces

Ph kontrol

Bæredygtig desinfektionsløsning

Desinfektion

Andre informationskilder

Aktuella studier
Aktuelle undersøgelser
Certifikat
Certifikat
Kunskapsbanken
Videnbanken