Gråvatten

Spar på vandet og bidrag til de globale mål

I dag stiller verdensmålene i Agenda 2030 høje krav til alle samfundets funktioner om både at reducere deres udledning af miljøskadelige stoffer og spare på vandet gennem reduceret forbrug og øget genbrug.

Renseanlæg og forskellige industrier, der forbruger meget vand i deres processer, har store muligheder for at bidrage til de globale mål ved at desinficere vandet, så det kan genbruges som teknisk vand, eller slippes ud i havet uden risiko.

Genbrug af gråt vand

Alt det gråvand, som et samfund skaber, er en del af det globale vandproblem, men samtidig er der et stort potentiale i gråvandet. Jo mere gråvand, der kan gøres brugbart nok til genanvendelse, jo mindre fuldt brugbart drikkevand skal der bruges.

Anolytechs miljøvenlige og EU-godkendte desinfektionsløsning AnoDes dræber effektivt skadelige mikroorganismer i gråt vand, så det kan klassificeres som teknisk vand og genbruges, hvilket potentielt sparer milliarder af liter drikkevand hvert år.

Fra gråvand til teknisk vand

Renseanlæg, industrier og andre vandkrævende operationer (f.eks. bilvaskeanlæg og affaldsanlæg), der ønsker at rense og genanvende deres eget gråvand, kan forbinde Anolytechs anlæg som et sidste trin i rensningsprocessen, efter at affald, kemikalier og organisk materiale er blevet filtreret. ud.

Ved løbende at dosere AnoDes i det udgående vand, kan bakterieindholdet sænkes radikalt, hvilket resulterer i et teknisk vand med et godkendt bakterieniveau, der kan genbruges til interne processer, videresælges eller frigives sikkert i havet.

Forbedret arbejdsmiljø

Da AnoDes ikke indeholder farlige kemiske stoffer, skal de egne medarbejdere ikke længere håndtere skadelige desinfektionsmidler, der kræver beskyttelsestøj og beskyttelsesmaske.

Anolytechs system forbedrer også arbejdsmiljøet for dem, der kommer i kontakt med og bruger det genbrugte tekniske vand til eksempelvis højtryksvask, vanding og gadevask. De risikerer da ikke at blive udsat for vandbårne bakterier eller andre smittestoffer.

Systemet reducerer også transporten af ​​farligt gods, samt mængden af ​​emballage, der skal passes på.

Doseringsstyrker for anoder