Dricksvatten

Sikre virksomhedens drikkevand

Drikkevand er en vital ressource for at opretholde et godt helbred for mennesker og husdyr. I vores del af verden er kommunalt vand af høj kvalitet, men alle vandsystemer er stadig i risiko for bakterieangreb eller vækst af biofilm. Når det sker, er skaden allerede sket, og vandsystemet skal akut desinficeres – med meget arbejde og store omkostninger til følge. Dette kan helt undgås med Anolytechs desinfektionssystem.

Traditionella desinficeringsmetoder går ofta ut på att punktvis bekämpa bakterier och biofilm efter att dessa gjort dricksvattnet otjänligt. Anolytechs system verkar i stället förebyggande genom att små doser av vår miljövänliga desinfektionslösning AnoDes kontinuerligt tillförs vattensystemet.

 

Om bakterier eller andra skadliga mikroorganismer skulle leta sig in i vattensystemet, slår AnoDes omedelbart ut dem – vilket garanterar ett konstant bakteriefritt dricksvatten över tid. 

Effektiv og harmløs desinfektion

Anodes avdödar effektivt bakterier, virus, sporer, svamp och andra oönskade mikroorganismer, samt hindrar tillväxt av biofilm i vattenledningarna. Den konstanta närvaron av AnoDes fungerar även som en trygg barriär om det inkommande vattnet skulle försämras tillfälligt.

 

AnoDes ger då ett förebyggande skydd så att bakterietillväxt inte kan uppstå. AnoDes är ofarlig för människor och djur och påverkar heller inte vattnets lukt eller smak.

Undgå spredning af smitte og afbrydelser i driften

I virksomheder som dyrehold, restauranter, hoteller & spa, hydroponisk dyrkning og anden fødevarehåndtering, tilbyder Anolytechs system kontinuerlig beskyttelse og sikkerhed ved at opretholde bakteriefrit drikkevand og derved reducere risikoen for smittespredning og kostbare driftsafbrydelser.

Doseringsstyrker for anoder