Processvatten

Garanteret bakteriefrit procesvand

Mange industrier bruger store mængder vand i deres processer og det er derfor vigtigt, at vandet er rent og bakteriefrit. Men at holde procesvand bakteriefrit i et industrielt miljø er ofte forbundet med udfordringer.

Skulle bakterier finde vej ind i vandsystemet, kan det medføre øgede risici for medarbejderne, produktionsstop, større oprydningsindsatser og unødvendige omkostninger.

Anolytechs miljøvenlige og forebyggende desinfektionssystem neutraliserer straks bakterier og andre encellede mikroorganismer, hvilket sikrer funktionelt procesvand og kontinuerlig produktion.

Forbedrer arbejdsmiljøet

At procesvandet er bakteriefrit gennem hele produktionen betyder, at medarbejdere, der færdes i miljøer med vand og vanddamp, kan føle sig sikre på, at vandet ikke spreder smitte.

Og da vores desinfektionsløsning AnoDes ikke indeholder farlige kemiske stoffer, skal medarbejderne heller ikke håndtere skadelige desinfektionsmidler, der kræver beskyttelsestøj og beskyttelsesmaske.

Bakteriefri emissioner

Procesvand kan afledes til regnvand, så længe det er lige så rent som husholdningernes spildevand. Hvis procesvandet er så forurenet, at det kommunale renseanlæg ikke kan håndtere det, skal det renses på stedet i industridriften, før det kan føres videre. Anolytechs system er så med til at sikre, at det vand, der frigives, er fri for bakterier.

Doseringsstyrker for anoder