Gruppbild Anolytech

Om Anolytech

Anolytech ønsker at være med til at skabe et bæredygtigt samfund, hvor miljøvenlig desinfektion bidrager til bedre sundhed for mennesker og dyr, samt en sundere planet. Ved at levere en effektiv og miljøvenlig desinfektionsteknologi hjælper vi vores kunder med at bekæmpe bakterier og andre skadelige mikroorganismer og bidrager samtidig til verdensmålene i Agenda 2030.

 

Et unikt forebyggende desinfektionssystem

Traditionelle desinfektionsmetoder involverer ofte behandling af vandsystemer og andre miljøer bagefter, når bakterier og biofilm allerede er etableret. Metoderne involverer ofte, at milliarder af liter perfekt egnet drikkevand bruges til at skylle bakterier og biofilm væk. I stedet virker Anolytechs system forebyggende ved kontinuerligt at dosere vores kraftfulde bakteriedræbende desinfektionsløsning AnoDes i vandsystemet. På denne måde forhindrer AnoDes, at vandet bliver forurenet og bringer menneskers og dyrs sundhed i fare. Den forebyggende effekt betyder også, at enorme mængder vand kan spares eller genbruges.

En ny måde at anskue desinfektion på

Allerede da vi startede vores udviklingsrejse på jagt efter en mere miljøvenlig desinfektionsløsning, var den gamle, reaktive måde at desinficere vandsystemer på, noget, vi ville udfordre: Er det muligt at forhindre bakterieangreb i stedet for at behandle dem? Er der en måde at dræbe bakterier uden at skade miljøet? Er det muligt at fremstille desinfektion på stedet for at reducere transporten?

Anolytech dannes

Vores forskningsspørgsmål førte til intensivt forsknings- og udviklingsarbejde med fokus på hypochlorsyre, som udelukkende fremstilles af vand, salt og elektricitet, og som har en veldokumenteret bakteriedræbende evne. Resultatet var en unik pH-optimeret hypochlorsyre, der effektivt dræber bakterier, vira, sporer, skimmel og svampe og stopper væksten af biofilm i vand. Baseret på denne innovation blev Anolytech dannet i 2005, og hypochlorsyren blev navngivet AnoDes (en fusion af Anolytech og desinfektion). Siden da har vi fortsat med at udvikle vores miljøvenlige desinfektionssystem, som i dag værdsættes af hundredvis af brugere – og som hele tiden finder nye anvendelsesområder.

Flere fordele og muligheder

Anlægget, der producerer AnoDes, er så kompakt, at det nemt kan installeres på stedet hos de fleste brugere. Produktionen foregår uden skadelige kemikalier, hvilket betyder, at håndtering og transport af farligt gods kan undgås, og mængden af emballage, der skal passes, reduceres. AnoDes garanterer bakteriefrit drikkevand, men kan også bruges til at desinficere industrielt procesvand til genbrug samt til overflade- og hånddesinfektion

Fra global mand

Når Anolytech startes, var det primære mål at gøre drikkevandsbakteriefrit på en miljøvenlig og holdbar måde. Då kunde vi aldrig an attt vores desinfektionssystem mange år senare skulle visa sig vara just en sådan løsning som birar till FN:s globala mål. Flera af de globale mål som antogs i Paris 2015 rettet i sig på tillvaratagande af jordens vandressourcer, mindsket spridning af vattenrelaterede sygdomme, mindsket brug af skadliga kemikalier samt mindsket miljøpåverkan i hav og på land. Gennem at bruge vores miljøvenlige desinfektionssystem hjælper vores kunder direkte til flere af de globale mål.

På havet bæredygtig fremtid

Anolytech leverer idag desinfektionsløsninger til lantbrug, industri, fødevareindustri, hoteller og ejendom samt offentlig sektor og sjukvård i Sverige og Europa. Af denne grund vil du være i stand til at bruge dette produkt til at forbinde det til AnoDes og vores system for cirkulær pladeproduktion af desinfektion. Tilsammans med vores kunder ersätter som traditionelle desinfektioner med en miljøvenlig og fremtidssikker løsning – for et mere bæredygtigt samfund.

Vinnande teknik

Anolytechs teknik och innovation har vid flera tillfällen vunnit Innovations och nytänkarpriser samt blivit utnämnd till årets mest miljöinnovativa företag (2012). Anolytech har vid 2 tillfällen även utsetts till ett av Sveriges 33 hetaste unga teknikföretag (33 listan).

Medfinansieras af Den Europæiske Union

Nogle af vores kolleger

Sandra Lindström

Sandra Lindström
CEO

Stefan Fischlein
Forretningsudvikling

Vores vision

Anolytechs vision er et bæredygtigt samfund, hvor miljøvenlig desinfektion bidrager til bedre sundhed for mennesker og dyr, såvel som en sundere planet."

Nogle af vores kunder

Ystad kommun färg