Sigfridsområdet

Kronoberg psykiatribygning

EJER

Region Kronoberg

PLACERE

Sigfrid-området, Växjö

PROFIL

Ny bygning på 16.000 m2 til voksenpsykiatrien færdig i 2020. Nomineret til Växjö Kommunes Byggepris 2021.

BRUG FOR

I 2021 blev der opdaget forhøjede niveauer af bakterien legionella i vandet. Alle brusere og vandhaner blev skyllet med varmt vand. Ny prøvetagning viste også legionella i koldtvandsrør, hvorfor man søgte en anden metode til at håndtere problemerne.

LØSNING

Leigonella-niveauet er markant lavere, efter at Anolytechs system blev sat i drift i oktober 2021. Lavt flow gør nogle steder, at alle bakterier ikke forsvinder, og der gennemføres derfor oplysningskampagner for at opmuntre til gennemskylning af vandhaner for at cirkulere vandet. På baggrund af gode erfaringer i psykiatribygningen er Centralhospitalet i Växjö også blevet udstyret med Anolytechs system.

Legionellaniveauet for højt efter varmtvandsskylning – svenske Anolytechs system sænkede det.

Region Kronobergs nye psykiatribygning havde problemer med legionella. Efter forskellige anstrengelser fortsatte problemerne. Anolytechs miljøvenlige system til desinficering af vand sænkede niveauet og er nu også installeret på Centralhospitalet i Växjö.

Ved en rutinemæssig prøvetagning i foråret 2021 blev der opdaget forhøjede værdier af bakterien Legionella i den nybyggede psykiatribygning i Sigfrid-området i Växjö. Region Kronoberg skyllede straks alle brusere og vandhaner med varmt vand for at mindske risikoen for, at nogen bliver syge.

     Resultatet af en ny prøvetagning viste dog, at der også var legionella i koldtvandsrør, hvilket viste, at de trufne foranstaltninger ikke løste problemerne. 

     – Miljøet er helt specielt med patienter, som vi skal passe særligt på. Stærke kemikalier virker ikke, og vi skulle finde en måde at håndtere problemets karakter på, som ikke krævede større indgreb i vandsystemet, siger Magnus Fransson, chef for ejendomsteknologi i Region Kronoberg.

     Anolytechs innovative metode blev testet, hvor en lav koncentration af miljøvenlige AnoDes løbende produceres på stedet, hvor den bruges, automatisk doseret til indkommende vand og fjerner vira og bakterier. En vigtig betingelse for valget var, at hypoklorsyren ikke ville forstyrre prøveudtagningen. Testen faldt godt, og det blev besluttet også at installere udstyret på Centralsygehuset.

Kontinuerlig desinfektion i stedet for punktindgreb

Når desinficeret vand skylles gennem rørene, forsvinder biofilmen på deres indre, hvor bakterier trives. En forudsætning for at holde legionella væk er dog netop vandcirkulation, selvom risikoen for at legionellaproblemet vender tilbage er lavere ved brug af AnoDes sammenlignet med spotindgreb med miljøfarlige kemikalier.

     – Vi er tilfredse med Anolytechs system og valgte derfor at installere det også på det større Centralsygehus. Vi ser dog en udfordring i at sikre, at vandet ikke står stille i nogen del af ejendommenes vandledninger, og at legionellaniveauet derfor kan stige. Vi gennemfører derfor informationskampagner for at gøre personalet opmærksom på behovet for at skylle tapsteder med jævne mellemrum.

Certificering skaber troværdighed

Da Anolytech startede driften i 2005, var mange skeptiske over for virksomhedens nye, mere miljøvenlige metode til at desinficere vand med hypoklorsyre uden skadelige kemikalier. I dag baner en generelt stigende miljøbevidsthed vejen for et teknologiskifte fra kemikaliebaseret til Anolytechs miljøvenlige desinfektionsmetode.

    Miljøvenligheden er en konsekvens af, at AnoDes er en unik pH-optimeret hypoklorsyre fremstillet af kun vand, salt og elektricitet, der dræber bakterier, vira, skimmelsvamp, svampe og sporer gennem alkoholfri desinfektion af vand, hænder og overflader. 

     AnoDes bruges på flere områder, hvor du skal bekæmpe uønskede bakterier som campylobacter, cyanobakterier, colibakterier (E. coli) og legionella, blandt andet fordi det er meget effektivt uden at være farligt for mennesker og dyr.

At teknologien er certificeret efter førende standarder for hånd- og overfladedesinfektion og godkendt efter biociddirektivet, er medvirkende til at øge interessen fra kunder inden for vidt forskellige sektorer såsom fast ejendom, landbrug, sundhedsvæsen, uddannelse og industri.

Kronoberg psykiatribygning

EJER

Region Kronoberg

PLACERE

Sigfrid-området, Växjö

PROFIL

Ny bygning på 16.000 m2 til voksenpsykiatrien færdig i 2020. Nomineret til Växjö Kommunes Byggepris 2021.

BRUG FOR

I 2021 blev der opdaget forhøjede niveauer af bakterien legionella i vandet. Alle brusere og vandhaner blev skyllet med varmt vand. Ny prøvetagning viste også legionella i koldtvandsrør, hvorfor man søgte en anden metode til at håndtere problemerne.

LØSNING

Leigonella-niveauet er markant lavere, efter at Anolytechs system blev sat i drift i oktober 2021. Lavt flow gør nogle steder, at alle bakterier ikke forsvinder, og der gennemføres derfor oplysningskampagner for at opmuntre til gennemskylning af vandhaner for at cirkulere vandet. På baggrund af gode erfaringer i psykiatribygningen er Centralhospitalet i Växjö også blevet udstyret med Anolytechs system.

Resumé

  • Kravene til reduceret kemikalieanvendelse er høje for aktører i fødevareindustrien og andre industrier med følsomme produkter og miljøer. Det er en afgørende årsag til, at flere og flere aktører vælger at samarbejde med Anolytech om at producere den miljøvenlige pH-optimerede hypoklorsyre AnoDes på stedet.
  • Uskadelig for mennesker og dyr – hypoklorsyre er en naturlig del af immunsystemet hos mennesker og dyr. AnoDes er pH-neutral og irriterer derfor ikke hud og slimhinder. Det er heller ikke ætsende ved normal dosering.
  • Effektiv og miljøvenlig – AnoDes er så effektiv, at en lav kontinuerlig dosering er nok til at dræbe bakterier, vira, sporer og svampe. AnoDes er produceret af vand, salt og el og indeholder ingen giftige rester og kan derfor udledes direkte i kloakken.
  • Beskyttelsesbarriere året rundt – Kontinuerlig tilførsel af små doser AnoDes til vandsystemet fungerer som en beskyttende barriere, hvis det indkommende vand midlertidigt forringes. AnoDes yder derefter forebyggende beskyttelse, så bakterievækst ikke kan forekomme.
  • Testet og godkendt – Anolytechs system er i øjeblikket installeret hos over 500 kunder i forskellige brancher. AnoDes opfylder de gældende europæiske standarder for desinfektionsmidler og er godkendt i henhold til Biociddirektivet Artikel 95 samt af EGTOP for økologisk landbrug.
  • Økonomisk – lavt elforbrug og saltomkostninger resulterer i lave driftsomkostninger for on-site produktion af AnoDes. Derudover reducerer Anolytechs system forbruget af emballage og behovet for miljøfarlig transport.
  • Ydelsesgaranti – Anolytech yder ydelsesgaranti på produktionen af ​​AnoDes, så du som kunde kan føle dig sikker på, at dit system virker i hele lejeperioden.
Anolytech systemet
Systemet
Anolytech certifikat
Certifikat

Del opslaget

Add Your Heading Text Here