Miljövenligt desinfektionssystem mod Legionella – som håndtag op til EU:s krav

I senere år har EU:s krav på ejendomsägare at beskytte sprøjtning af Legemidler, og i dag skal hver ejendomsägare agere forebyggende mod bakteriegreb for at opfylde krav. Det räcker altså ikke længere at kontrollere varmvattentemperaturen og sedan agera reaktivt ved besked Legionellautbrott. Anolytechs unikke system virker førbyggende genom at kontinuerligt tillföra små doser af det miljøvenlige desinfektionsmiddel AnoDes i vand. Gennem at installere Anolytechs system i ejendommen garanterer både et bakteriefrit vand og efterlevet af EU:s regler.

Bakteriefri og trygge vandsystem i skolemiljøer

At kunne garantere et bakteriefritt vand er et grundkrav i en ejendom som hyser en en skole eller et fritidshem. Personlige og elever kan kende sig til at være trygge at drikke og bruge ejendommens vand uden risiko for at få i sig skadliga og fulde bakterier. Men også om det kommende vand er en høj kvalitet, der garanteres for, at vandet ikke kan kontamineres i ejendommen og sprede farlige steder i køkkenet, toiletter og bademiljøer.

 

Legionellabakterier kan bland andet forårsage legionærsjuka som er en alvorlig form af lungebetændelse. Bakterierna sprids till lungorna via vattendimma, d.v.s. när vattenstrålar slås sönder i t ex duschmunstycken och luftblandare på vattenkranar mm.

 

Anolytechs miljøvenlige system desinficerer vandtilførslen i et forebyggende formål, og skaber et så godt sikkerhedssystem for mennesker i alle miljøer, hvor der bruges vand.

Skärpta regler kring Legionella inom EU

WHO har klassificeret Europa som et problemområde for Legionella, hvilket foranlett EU at skære reglerne omkring, hvordan bakterierne skal bekæmpes.

 

Tidligere räckte det med at ejendomsägaren regelbundet udført egenkontrol for at krav i reglerne skulle vara uppfyllda. Dock gjorde kontrollerne i mange fald ikke tilstrækkelige frekvent, med følge af tiltag inte sattes i i tid. Att regelbundet mäta vattentemperaturen og varmvattenberedare/VVC räcker inte längre leje lagmässigt.

 

I dag kræves det, at fastighetsägaren arbejder forebyggende for at bekæmpe smittatbrott, samt at det findes en forutbestemt planlægning for foranstaltninger om et smittatbrott, men alligevel skulle opstå. De skærpede regler er en del af det nye dricksvattendirektivet, i kombination med EU:s ”Right2Water”.

Svårt og kostsamt att åtgärda

Det spiller ingen roll om vandsystemet er nyt eller gammelt, Legionellabakterier kan alligevel leta next in i både kall- og varmvattenledningar. Og også om vandnet värms op til over 70 grader i varmvattenberedaren/VVC, kan vandsystemet alligevel indeholde Legionella.

 

At spola systemet med hett vand er heller ikke tilstrækkeligt, når spolningen af ​​foranstaltninger bakterier i systemets endepunkter, som duschslangar, brusmunstycken og kranar. Har vandsystemet desuden et problem med biofilm, indebærer det, at bakterier kan få fæste i biofilmen, hvor de forøger sig og sprids til det omgivende vand.

 

Et Legionelnautbrott får ofte store konsekvenser for aktiviteter og de som nytteejendomme. Med AnoDes ständigt til stede i vand, mindsker risikoen for Legionella radikalt, og det bliver klarlagt at kvalitetssikre vand.

 

Når AnoDes gør også, at du skal bruge en bruser, og at du ikke behøver at bruge noget i samme omfang som tidligere.

Bliv selvforsynende med hånd- og overfladedesinfektion

Da AnoDes-producenter på plads i ejendomme ikke kan fremstille en egen håndsinfektion genom at tappa AnoDes på flaska.

 

AnoDes inte tørker ud huden som håndsprit gør.

 

At pladsproducenter AnoDes er omkostningseffektive, miljøvenlige og sparer også store mængder vand. Hver liter af traditionelle håndtryk kræver ca. 2 800 liter vand under fremstillingsprocessen. AnoDes bruger kun 1,5 liter og bidrager på så sätt til FN:s globale mål om at reducere vandanvendelse i Agenda 2030. AnoDes kan også bruges til at desinficere rum, väggar, arbejdsytor, lösa genstande og redskaber.

Handdesinficering
Ytdesinficering

Spara vand og energi

Anolytechs förebyggende system indebærer at reaktive foranstaltninger, i forsøg på at spola rør og ledninger fra bakterier, intet nødvendigt hvilket sparer store mængder vand. Systemet omfatter også store energibesparelser. Da Anolytechs system kræver høje temperaturer for at fjerne bakterier, kan temperaturer i varmvattnet sänkas med 10-20 grader med besparelser og både energiforbrug og omkostninger.

 

At mindske energiforbruget gør ejendomme og hotel-, spa- og restaurationsvirksomheder som bedrivs der, mere holdbare, så de kan leve op til myndighedernes krav på at mindske energiforbruget og dermed bidrage til at nå de globale bæredygtige mål i Agenda 203 0.

Effektivt mod bakterier og biofilm

Anolytechs unikke system sikrer et bakteriefrit vand genom dosering af Anolytechs desinfektionsløsning AnoDes og vandledningerne. AnoDes avdödar allerede i små doser effektive bakterier, virus, sporer, mögel og svamp samt stopper vækst af biofilm som ellers risikerer at täppe til vandsystemet og i sin tur udgør en grogrund for bakterier.

 

Da AnoDes fremstiller kun vand, indeholder salt og el indeholder nogle farlige kemikalier. Det gør AnoDes både miljøvenligt og helt ofarligt for mennesker. AnoDes påvirker ikke heller vandets smag eller lugt. Tillverkningen af ​​AnoDes sker på plads i en anlæg som ikke hyr af Anolytech og som kobles direkte til ejendommens vandsystem.

 

Anolytech och Anodes följer Livsmedelsverkets föreskrifter (2001:30) om dricksvatten samt EU:s dricksvattenföreskrifter.

Forebyggende beskyttelse og holdbar effekt

Anolytechs system skiljer sig fra den traditionelle metode, hvor desinficeringen ser først nær problemer har opstået og ledningar og andre dele af systemet skal bytas ud eller spolas rena, intet sælges med hjælp af skadliga kemikalier. Indsatser som fjerner ansøgelser for tilfælde, men løser intet grundproblem, at bakterier hele tiden kan tilføres og spridas i vand.

 

Med Anolytechs system vil eliminere problemet helt på grund af små mængder af den bakterieavdödende AnoDes er ständigt til stede i vandledningarna. AnoDes fungerer også som en tryg barriär om det inkommande vattnet skulle försämras tillfälligt. AnoDes ger då et förebyggende beskyttelse så at bakterietilvækst intet kan opstå.

 

Inför installationer og ejendomme kan se dette vand og se om det allerede findes Legionella og ledningarna. Når Anolytechs system er inkopplat afdödar AnoDes alle eventuelle bakterier.

  • Det findes omkring 60 forskellige arter af legionellabakterier.
  • Med AnoDes i vandsystemet kan man reducere vandanvendelse og kemikalieforbrug samt spare energi.
  • Den bakteriedödende virkning og koncentreret AnoDes er 200 gange højere end i klor.
  • AnoDes angriper bland andet proteiner i cellemembraner hos bakterier og andre skadlige mikroorganismer så at cellen brister og dör.
  • Desinfektionsinsatser som gørs efter at problemer oppstod kan vara dyra og tidskrävande. Med AnoDes sker desinfektionen kontinuerligt og förebyggende hvilket sparer både tid og penge.
  • Når AnoDes förbrukats återgår det til sine beståndsdele: 99,95 % vand og 0,05 % biologisk nedbrytbara ämnen. Det gør AnoDes helt risikofrit for både menneske og natur.

Legionella og kallvand

+

biofilm i vattenrören

+

Relevant linkar

Desinfektionssystmet
Systemet
Vad är AnoDes
Hvad er AnoDes
Certifikat
Garanti
Ladda ner PDF broschyr skolor
Download her

Kundcase

"Den bedste måde at afhjælpe legionella på er aldrig at lade bakterier tage fat fra første start. Anolytechs system forhindrer angreb, så smittespredning aldrig sker. Derudover sparer det enormt meget vand, fordi der ikke er behov for spoler som traditionel legionellabekæmpelse.”

Sandra Lindström, vd Anolytech

Bidrar til følgende FNs globale holdbarhedsmål