Bona (industriproduktion)

ÄGARE

Grundarfamiljen Edner

PLATS

Huvudkontor i Malmö. 600 anställda och fem fabriker runtom i världen. Genom 17 dotterbolag och distributörer finns Bona representerat i fler än 90 länder.

PROFIL

Erbjuder produkter för installation, renovering och underhåll av kvalitetsgolv av trä och de flesta andra golvytor (vinyl, linoleum, klinker, gummi, laminat m fl). Har som hållbarhetsmål att inte växa på bekostnad av miljön och arbetar därför kontinuerligt för att minska sin användning av ändliga resurser.

BEHOV

Säljer på kvalitet och behöver rent vatten för att undvika tillväxt av mikrober (bakterier, mögel mm) som leder till en oangenäm doft och förkortar hållbarheten på företagets produkter. Dessutom ökar striktare regelverk löpande kraven på innehållet i produkterna.

LÖSNING

Med kontinuerlig tillförsel av Anolytechs pH-optimerade hypoklorsyra AnoDes löstes problematiken med mikrober i vattenledningarna.

Mikrober i processvattnet försvann med Anolytechs system för desinficering av vatten

Industriföretaget Bona hade problem med mikrober i vattenledningar som gav lukt och förkortade hållbarheten på företagets produkter. Svenska Anolytechs miljövänliga system för desinficering av vatten löste problemen.

1919 grundades familjeföretaget Bona, som idag erbjuder produkter och system för att installera, renovera och underhålla golv till kunder i 90 länder.

        Med 3 miljarder kronor i årlig omsättning får ingenting gå fel, samtidigt som reglerna för vad det man producerar får innehålla ständigt skärps. Parallellt ökar kundernas förväntningar på att man agerar hållbart och förhåller sig till målen i bl a Agenda 2030.

        – Vi vill hela tiden utvecklas och bli bättre på allt vi gör. Det gäller inte minst att minska vår påverkan på miljön och skapa hållbar tillväxt genom innovation, säger företagets kvalitetschef Anders Raväng.

         Att renovera istället för att ersätta golvmaterial är kärnan i företagets affärsmodell och en viktig del av företagskulturen. Som ett uttryck för det lyfter Anders Raväng fram att Bona var pionjärer med att introducera vattenburen lack för trägolv.

Miljövänlig och kostnadseffektiv desinficering

Ett annat exempel på hållbarhetsarbetet är att man ersatt de kemikalier man tidigare använde för att rena sköljvattnet med Anolytechs pH-optimerade hypoklorsyra AnoDes. Reningen är viktig för att hantera problematiken med mikrober i vattnet, som både leder till en för konsumenterna oangenäm doft och förkortar produkternas hållbarhet.

        – Vi har järnkoll på våra processer för att förstå var vi kan använda vilka lösningar för att ligga i linje med vår hållbarhetsambition. Att då kunna rena vårt processvatten med en kontinuerlig tillsats av miljövänlig AnoDes känns mycket bra!

        Han menar vidare att i och med att Bona producerar AnoDes på plats från salt och vatten får de en smidig och kostnadseffektiv lösning, vilket han tycker känns bra både för miljön och för personalen på plats.

Certifiering bygger trovärdighet

När Anolytech startade verksamheten 2005 var många skeptiska till företagets nya miljövänligare metod för att desinficera vatten med hypoklorsyra. Idag banar en allmänt ökande miljömedvetenhet väg för ett teknikskifte från kemikaliebaserad till Anolytechs miljövänliga desinficering.

        Det miljövänliga är en konsekvens av att AnoDes är en unik pH-optimerad hypoklorsyra framställd av endast vatten, salt och el som avdödar bakterier, virus, mögel, svampar och sporer genom alkoholfri desinfektion av vatten, händer och ytor.

        AnoDes används inom flera områden där man behöver bekämpa oönskade bakterier som t ex campylobakter, cyanobakterier, kolibakterier (E. coli) och legionella. En viktig anledning är att det är mycket effektivt utan att vara farligt för människor och djur.

Att tekniken är certifierad enligt ledande standards för hand- och ytdesinficering samt godkänts enligt biociddirektivet, bidrar till ett ökande intresse även från kunder utanför agrosektorn med inriktning på bl a fastigheter, vård, utbildning och industri.

Bona (industriproduktion)

ÄGARE

Grundarfamiljen Edner

PLATS

Huvudkontor i Malmö. 600 anställda och fem fabriker runtom i världen. Genom 17 dotterbolag och distributörer finns Bona representerat i fler än 90 länder.

PROFIL

Erbjuder produkter för installation, renovering och underhåll av kvalitetsgolv av trä och de flesta andra golvytor (vinyl, linoleum, klinker, gummi, laminat m fl). Har som hållbarhetsmål att inte växa på bekostnad av miljön och arbetar därför kontinuerligt för att minska sin användning av ändliga resurser.

BEHOV

Säljer på kvalitet och behöver rent vatten för att undvika tillväxt av mikrober (bakterier, mögel mm) som leder till en oangenäm doft och förkortar hållbarheten på företagets produkter. Dessutom ökar striktare regelverk löpande kraven på innehållet i produkterna.

LÖSNING

Med kontinuerlig tillförsel av Anolytechs pH-optimerade hypoklorsyra AnoDes löstes problematiken med mikrober i vattenledningarna.

Sammanfattning

  • Kraven på minskad kemikalieanvändning är höga för aktörer inom livsmedelsindustrin och andra branscher med känsliga produkter och miljöer. Det är en avgörande anledning till varför allt fler aktörer väljer att samarbeta med Anolytech för att producera den miljövänliga pH-optimerade hypoklorsyran AnoDes på plats.
  • Ofarlig för människor och djur – hypoklorsyra ingår naturligt i immunsystemet hos människor och djur. AnoDes är pH-neutral och irriterar därför inte hud och slemhinnor. Den är heller inte korrosiv vid normal dosering.
  • Effektivt och miljövänligt – AnoDes är så effektivt att det räcker med en låg kontinuerlig dosering för att avdöda bakterier, virus, sporer och svampar. AnoDes framställs av vatten, salt och el och innehåller inga giftiga restprodukter och kan därför ledas direkt ut i avloppet.
  • Skyddande barriär året runt – Kontinuerlig tillförsel av små doser AnoDes i vattensystemet fungerar som en skyddande barriär om det inkommande vattnet skulle försämras tillfälligt. AnoDes ger då ett förebyggande skydd så att bakterietillväxt inte kan uppstå.
  • Testat och godkänt – Anolytechs system är idag installerat hos över 500 kunder inom olika branscher. AnoDes uppfyller tillämpliga europeiska standarder för desinfektionsmedel och är godkänt enligt Biociddirektivet artikel 95 samt av EGTOP för ekologisk odling.
  • Ekonomiskt – låg elförbrukning och saltkostnad ger låg driftskostnad vid platsproduktion av AnoDes. Dessutom minskar Anolytechs system förbrukningen av emballage och behovet av miljöfarliga transporter.
  • Performance Warranty – Anolytech ger funktionsgaranti på produktionen av AnoDes för att du som kund skall känna dig trygg med att ditt system fungerar under hela hyresperioden.

Anolytech systemet
Systemet
Anolytech certifikat
Certifikat

Del opslaget

Add Your Heading Text Here