Sikre kyllingernes adgang til
bakteriefrit vand - døgnet rundt

Bakteriefrit drikkevand er et grundlæggende krav for dyresundhed og stabil produktion. Men at holde vandet fri for skadelige mikroorganismer og biofilm er ofte en udfordring. For selvom det indkommende vand er af høj kvalitet, kan kyllingerne selv introducere nye bakterier og der bruges meget tid på jævnligt at desinficere vandsystemet (ikke sjældent med miljøskadelige kemikalier). Tiltagene løser problemet indtil videre, men efter et stykke tid vender bakterievæksten tilbage, og desinfektionen skal foretages igen. Alt dette kan undgås med Anolytechs miljøvenlige system til vanddesinfektion.

Fokus på forebyggende dyresundhed

Selvom drikkevandet er af høj kvalitet, når det kommer ind i anlægget, risikerer det at blive forringet på vej gennem staldene. Når vandet er forurenet med bakterier, kan det gøre kyllingerne syge, men også forringe deres evne til at optage næringsstofferne fra foderet.

Forurenet vand påvirker hele foderforsyningen og kan betyde, at et (ofte dyrt) foder af høj kvalitet ikke har de rette betingelser for at fede kyllingerne. Hvis bakterieniveauet i vandet varierer over tid, bliver det også sværere at vurdere, hvor meget foder der skal gives. Hvis vandet i stedet holdes bakteriefrit konstant, bliver kyllingernes vækst bedre, og forskellene mellem partierne bliver mindre. Bakteriefrit vand er derfor et grundlæggende krav for en stabil og omkostningseffektiv produktion.

Anolytechs miljøvenlige desinfektionssystem bidrager til en god dyresundhed ved at desinficere vandet løbende i forebyggende øjemed.

Effektiv mod bakterier og biofilm

Anolytechs unikke system sikrer dyrenes adgang til ferskvand gennem kontinuerlig dosering af Anolytechs desinfektionsløsning AnoDes i drikkevandsledningen. Selv i små doser dræber AnoDes effektivt bakterier, vira, sporer, skimmelsvamp og svampe og stopper væksten af ​​biofilm, der ellers risikerer at tilstoppe vandsystemet og igen danne grobund for bakterier. Fordi AnoDes kun er lavet af vand, salt og elektricitet, indeholder den ingen farlige kemikalier. Det gør AnoDes både miljøvenlig og helt uskadelig for dyrene. Kyllingernes egen bakterieflora i mave og tarme bliver eksempelvis ikke påvirket af de små doser AnoDes i vandet. Produktionen af ​​AnoDes foregår på stedet i et anlæg, som du lejer hos Anolytech, og som er tilsluttet direkte til vandsystemet.

Forureningen sker der, hvor kyllingerne drikker

Ved kontrol af vandkvaliteten tages vandprøven normalt i begyndelsen af ​​vandsystemet, hvor drikkevandet kommer ind. Prøverne viser så, at der ikke er noget galt med vandet, men vores undersøgelser viser, at størstedelen af ​​alle bakterier i dyrenes drikkevand tilsættes senere, længere ind i systemet og ofte af dyrene selv.

Det kunne for eksempel handle om tarmbakterier eller bakterier fra et sygt dyr. Fælles drikkeområder er da en risikofyldt smittekilde, især i stalden for de yngste kyllinger, hvor stuetemperaturen (og dermed vandtemperaturen) er høj.

Når kyllingerne hakker på jorden, kan de indtage bakterier, som de overfører til brystvorten, hvor de drikker, som igen sender infektionen videre til den næste kylling. Trods trykket i vandrørene kan smitten også føres videre til andre dele af vandsystemet og forurene andre dyr i flokken.

Forebyggende beskyttelse og langtidsvirkning

Anolytechs system adskiller sig fra traditionelle metoder, hvor desinfektionen først sker, når problemerne er opstået, og ledninger og nipler skal skylles rene, ikke sjældent ved hjælp af skadelige kemikalier. Indgrebene fjerner symptomerne indtil videre, men løser ikke det grundlæggende problem, at der hele tiden tilføres bakterier til vandet.

Med Anolytechs system er problemet helt elimineret, fordi der konstant er små mængder af de bakteriedræbende AnoDes i vandrørene. AnoDes fungerer også som en sikker barriere, hvis det indkommende vand skulle forringes midlertidigt.

Snavset overfladevand fra egen brønd eller kvalitetsforringelse af det indkommende vand kan give store problemer. AnoDes yder derefter forebyggende beskyttelse, så bakterievækst ikke kan forekomme.

  • Der kan være 700 - 800 forskellige typer bakterier i drikkevandet i et stabilt miljø. Ofte måler almindelige vandprøver kun nogle få af disse. Anolytechs AnoDes dræber alle typer bakterier effektivt.
  • Den bakteriedræbende effekt af koncentreret AnoDes er 200 gange højere end klor.
  • AnoDes angriber blandt andet proteiner i cellemembranerne hos bakterier og andre skadelige mikroorganismer, så cellen brister og dør.
  • Periodiske desinfektionsindsatser kan være både dyre og vanskelige at gennemføre, da dyrene skal flyttes. Med AnoDes foregår desinfektionen løbende med dyrene på plads.
  • Når AnoDes indtages, vender det tilbage til dets bestanddele: 99,5 % vand og 0,5 % biologisk nedbrydelige stoffer. Dette gør AnoDes helt risikofri for både dyr og natur. Bakterier, der er multi-resistente over for antibiotika, er ikke et problem, da AnoDes dræber dem lige så effektivt som andre bakterier.

Vækst af bakterier

+

Vækst af bakterier

+

Relevante links

Desinfektionssystmet
Systemet
Vad är AnoDes
Hvad er AnoDes
Certifikat
Garanti
Ladda ner PDF broschyr kyckling
Download her

Et eksempel på det

"Vand er det vigtigste foder, vi har, rent og sundt vand
er a & o i animalsk produktion. Hvis du har din egen brønd, som vi har,
er det en meget billig forsikring."

Magnus Bertilsson, Asketorps Gård, Skövde

Bidrager til følgende FN's globale bæredygtighedsmål