Sikring af hønsenes adgang til bakteriefrit vand – døgnet rundt

Bakteriefrit drikkevand er et grundlæggende krav for dyresundhed og stabil produktion. Men at holde vandet fri for skadelige mikroorganismer og biofilm er ofte en udfordring. For selvom det indkommende vand er af høj kvalitet, kan hønsene selv introducere nye bakterier og der bruges meget tid på jævnligt at desinficere vandsystemet (ikke sjældent med miljøskadelige kemikalier). Tiltagene løser problemet indtil videre, men efter et stykke tid vender bakterievæksten tilbage, og desinfektionen skal foretages igen. Alt dette kan undgås med Anolytechs miljøvenlige system til vanddesinfektion.

Fokus på forebyggende dyresundhed

Selvom drikkevandet er af høj kvalitet, når det kommer ind i stalden, risikerer det at blive forringet på vej til dyrene. Når vandet er forurenet af bakterier, kan det gøre hønsene syge, men også forringe deres evne til at optage næringsstofferne fra foderet.

Forurenet vand påvirker hele foderforsyningen og kan betyde, at et højkvalitets (ofte dyrt) foder ikke har de rette betingelser for at fede hønsene. Hvis bakterieniveauet i vandet varierer over tid, bliver det også sværere at vurdere, hvor meget foder der skal gives. Holdes vandet i stedet for bakteriefrit i en konstant hastighed, forbedres hønsernes produktion, sygdomme og irritationer omkring hønsernes kloakker falder, og færre dør i de sidste måneder.

Bakteriefrit vand er derfor et grundlæggende krav for en stabil og omkostningseffektiv produktion. Anolytechs miljøvenlige desinfektionssystem bidrager til en god dyresundhed ved at desinficere vandet løbende i forebyggende øjemed.

Effektiv mod bakterier og biofilm

Anolytechs unikke system sikrer dyrenes adgang til ferskvand gennem kontinuerlig dosering af Anolytechs desinfektionsløsning AnoDes i drikkevandsledningen. Selv i små doser dræber AnoDes effektivt bakterier, vira, sporer, skimmelsvamp og svampe og stopper væksten af ​​biofilm, der ellers risikerer at tilstoppe vandsystemet og igen udgør grobund for bakterier.

Fordi AnoDes kun er lavet af vand, salt og elektricitet, indeholder den ingen farlige kemikalier. Det gør AnoDes både miljøvenlig og helt uskadelig for dyrene. Hønernes egen bakterieflora i mave og tarme er for eksempel ikke påvirket af de små doser af AnoDes i vandet.

Tillverkningen av AnoDes sker på plats i en anläggning som ni hyr av Anolytech och som kopplas direkt till vattensystemet.

Forureningen sker der, hvor hønsene drikker

Ved kontrol af vandkvaliteten tages vandprøven normalt i begyndelsen af ​​vandsystemet, hvor drikkevandet kommer ind. Prøverne viser så, at der ikke er noget galt med vandet, men vores undersøgelser viser, at størstedelen af ​​alle bakterier i dyrenes drikkevand tilsættes senere, længere ind i systemet og ofte af dyrene selv. Det kunne for eksempel handle om tarmbakterier eller bakterier fra et sygt dyr.

Almindelige drikkesteder er da en risikabel smittekilde. Når hønsene hakker på jorden, kan de indtage bakterier, som de overfører til brystvorten, hvor de drikker, som igen sender smitten videre til den næste høne. Trods trykket i vandrørene kan smitten også føres videre til andre dele af vandsystemet og forurene andre dyr i flokken.

Forebyggende beskyttelse og langtidsvirkning

Anolytechs system skiljer sig från traditionella metoder där desinficeringen görs först när problemen har uppstått och ledningar och nipplar måste spolas rena, inte sällan med hjälp av skadliga kemikalier. Insatserna tar bort symptomen för tillfället, men löser inte grundproblemet att bakterier hela tiden tillförs vattnet.

 

Med Anolytechs system elimineras problemet helt eftersom små mängder av det bakterieavdödande AnoDes är ständigt närvarande i vattenledningarna. AnoDes fungerar även som en trygg barriär om det inkommande vattnet skulle försämras tillfälligt.

 

Smutsigt ytvatten från egen brunn eller kvalitetsförsämringar hos det inkommande vattnet kan orsaka stora problem. AnoDes ger då ett förebyggande skydd så att bakterietillväxt inte kan uppstå.

  • Der kan være 700 - 800 forskellige typer bakterier i drikkevandet i et stabilt miljø. Ofte måler almindelige vandprøver kun nogle få af disse. Anolytechs AnoDes dræber alle typer bakterier effektivt.
  • Den bakteriedræbende effekt af koncentreret AnoDes er 200 gange højere end klor.
  • AnoDes angriber blandt andet proteiner i cellemembranerne hos bakterier og andre skadelige mikroorganismer, så cellen brister og dør.
  • Periodiske desinfektionsindsatser kan være både dyre og vanskelige at gennemføre, da dyrene skal flyttes. Med AnoDes foregår desinfektionen løbende med dyrene på plads.
  • Når AnoDes indtages, vender det tilbage til dets bestanddele: 99,5 % vand og 0,5 % biologisk nedbrydelige stoffer. Dette gør AnoDes helt risikofri for både dyr og natur. Bakterier, der er multi-resistente over for antibiotika, er ikke et problem, da AnoDes dræber dem lige så effektivt som andre bakterier.

Vækst af bakterier

+

Vækst af bakterier

+

Relevante links

Desinfektionssystmet
Systemet
Vad är AnoDes
Hvad er AnoDes
Certifikat
Garanti
Ladda ner PDF broschyr ägg
Download her

Et eksempel på det

”Gennem vores samarbejde med Anolytech sikrer vi, at køerne drikker rent vand, hvilket er vigtigt, fordi vand er den største foderkomponent. AnoDes holder vandet friskt selv i staldmiljøet, hvilket hjælper os med at holde dyrene sunde."

Bengt Engdahl, Månsagården, Mariestad

Bidrager til følgende FN's globale bæredygtighedsmål