Vattenkvalitetens betydelse för fjäderfä

Betydningen af ​​vandkvalitet for fjerkræ

Tilsikre drikkevand af høj kvalitet for fjerkræ er afgørende for at opretholde en sund og produktiv flok. Vand er ikke kun en grundlæggende ressource for livet; det spiller også en afgørende rolle for succesen med fjerkræproduktion. Men at holde vandet fri for skadelige mikroorganismer og biofilm er ofte en udfordring. Her udforsker vi vigtige aspekter af vandkvalitet og -forvaltning, som enhver fjerkræavler bør være opmærksom på.

Vandforbrug og dets kontrol

Vandforbruget varierer afhængigt af flere faktorer, herunder lufttemperatur og dyrenes alder.Värphöns konsumerar mellan 1,5 till 3,5 dl vatten dagligen, medan af høns indtaget er lavere og varierer med alder og miljø.

 

Regelmæssig overvågning af vandforbruget er altafgørende, da afvigelser kan indikere helbredsproblemer eller andre forstyrrelser i stalden, såsom ændring i foderkvalitet eller vandlækager.

Vigtigheden af ​​vandkvalitet

Vand til fjerkræ skal være af samme høje kvalitet som drikkevand fra mennesker. Det betyder regelmæssig vandanalyse for at opdage og afhjælpe enhver forurening, der kan føre til sygdom eller produktionsforstyrrelser.

 

Selvom drikkevandet er af høj kvalitet, når det kommer ind i anlægget, risikerer det at blive forringet på vej gennem staldene. For selvom det indkommende vand er af høj kvalitet, kan dyrene selv tilføre nye bakterier.

 

Når vandet er forurenet af bakterier, kan det gøre dyrene syge, men også forringe deres evne til at optage næringsstofferne fra foderet. Om natten, når vandet står stille, eller når dyrene er små, er der gode betingelser for bakterievækst i en varm stald.

 

Forurenet vand påvirker hele foderforsyningen og kan betyde, at et (ofte dyrt) foder af høj kvalitet ikke har de rette betingelser for at opfede dyrene. Hvis bakterieniveauet i vandet varierer over tid, bliver det også sværere at vurdere, hvor meget foder der skal gives. Hvis vandet i stedet holdes bakteriefrit konstant, kyllingernes vækst bliver bedre, og forskellene mellem partierne bliver mindre. Bakteriefrit vand er derfor et grundlæggende krav for en stabil og omkostningseffektiv produktion.

System vedligeholdelse

For at opretholde vandkvaliteten er det nødvendigt regelmæssigt at skylle og vedligeholde vandsystemet, herunder rengøring og desinficering af vandledninger og udstyr. Dette forhindrer bakterievækst og sikrer, at dyrene altid har adgang til rent og sikkert vand.

 

Regelmæssig gennemskylning af vandsystemet kræver meget arbejde og kan ikke udføres, når der er dyr i stalden, hvilket gør det til en ineffektiv metode. Det kræver også stærke kemikalier, da bakterier og biofilm havde mulighed for at vokse i den periode, stalden var fyldt med dyr.

Forebyg bakterievækst med Anolytechs løsning

Anolytechs unikke system sikrer dyrenes adgang til ferskvand gennem kontinuerlig dosering af Anolytechs desinfektionsløsning AnoDes i drikkevandsledningen. Selv i små doser dræber AnoDes effektivt bakterier, vira, sporer, skimmelsvamp og svampe og stopper væksten af ​​biofilm, der ellers risikerer at tilstoppe vandsystemet og dyrenes brystvorter og igen udgør grobund for bakterier.

Siden AnoDes fremstillet af kun vand, salt og elektricitet, den indeholder ingen farlige kemikalier og er fuldstændig uskadelig for dyr.

 

Kyllingernes egen bakterieflora i mave og tarme bliver eksempelvis ikke påvirket af de små doser AnoDes i vandet. Produktionen af ​​AnoDes foregår på stedet i et anlæg, der er lejet af Anolytech, og som er tilsluttet direkte til vandsystemet.

Del opslaget

Relevante links

Mere om Anolytechs metode

Desinfektionssystmet
Systemet
Vad är AnoDes
Hvad er AnoDes
Certifikat
Garanti