Nya krav på dricksvattenkvalitet

Nye krav til drikkevandskvalitet – hvad ejendomsejere og kommuner skal vide

I takt med at samfundet udvikler sig, stiger kravene til vores infrastruktur og de services, vi dagligt tager for givet. Et af de mest basale behov, adgang til rent og sikkert drikkevand, står over for nye udfordringer.

 

EU:s dricksvattendirektiv2020 kom EU:s uppdaterade dricksvattendirektiv som de respektive EU-medlemmer har fået til opgave at implementere i deres lovgivning.

 

Denne lovgivning, som Sverige nu tilpasser sig, indebærer nogle vigtige ændringer for kommuner, ejendomsejere og brugsretsindehavere. Vi har kigget nærmere på et par dele her.

Nye krav i henhold til drikkevandsdirektivet

EU’s nye drikkevandsdirektiv har til formål at højne standarden for drikkevandskvaliteten og beskytte menneskers sundhed. For Sverige betyder det konkrete ændringer af miljøloven, fødevareloven og plan- og byggeloven, som træder i kraft den 1. marts 2024. Nogle af disse ændringer fokuserer på:

 

Riskbedömning dricksvattenkvalitetRisikovurdering i oplande: Kommunerne skal nu foretage og indberette omfattende risikovurderinger for de områder, hvor drikkevand opsamles. Dette omfatter analyse af potentielle kilder til forurening, der kan påvirke vandkvaliteten, såsom forurening fra landbrug, industri, spildevand og andre kilder, der kan påvirke vandkilder såsom floder, søer og grundvand.

 

Risici i vandforsyningssystemer: Ejendomsejere og brugsberettigede er ansvarlige for vurdering og styring af risici i de interne vandsystemer. Det omfatter vurdering af risici for forurening og kvalitetsforringelse, der kan opstå på grund af defekte rørføringer, korrosion, bakterievækst i stillestående vand eller utilstrækkelig vedligeholdelse af vandsystemet.

Risikovurdering for bakterievækst såsom Legionella

Provtagning LegionellaEt specifikt område, der kræver opmærksomhed, er risikoen for Legionella, en bakterie, der trives i vandsystemer og kan forårsage legionærsyge, en alvorlig form for lungebetændelse. WHO bemærker, at Legionella er det vandbårne patogen, der forårsager det største sundhedsproblem i Unionen.

 

Men at pålægge en ensidig forpligtelse til at overvåge alle private og offentlige ejendomme for Legionella vil føre til uoverkommeligt høje omkostninger

 

Derfor er en risikovurdering vedrørende ejendomsinstallationer en mere hensigtsmæssig måde at håndtere problemet på

 

Ejendomsejere skal sikre, at vandsystemer vedligeholdes korrekt for at forhindre vækst af legionella. Dette er især vigtigt i større bygninger som hospitaler, hoteller og boligkomplekser.

 

Visse bygninger og ejendomme skal muligvis udføre regelmæssig legionellatest.

Hvad betyder det for ejendomsejere og kommuner?

For kommunerne betyder de nye krav øget overvågning og rapportering om drikkevandskvaliteten. Det kræver investeringer i bedre analyseværktøjer og samarbejde med lokale vandværker og ejendomsejere for at sikre, at alle dele af vandforsyningskæden er sikre.

 

Ejendomsejere skal være proaktive med at vurdere og opgradere deres vandsystemer, hvor det er nødvendigt. Det kan betyde investeringer til for eksempel at forhindre bakterievækst.

 

Fødevarestyrelsen er den myndighed, der har koordineringsansvaret for drikkevandsspørgsmål, men regler fra 2022 dækker ikke de legionellakrav, der indgår i direktivet. Det bliver højst sandsynligt en anden myndighed, der skal stå for den del, men hvilken der ikke er besluttet endnu. Sideløbende hermed arbejder den svenske boligstyrelse også med opdaterede bygningsreglementer, som skal være færdige 1. januar 2025.

 

Implementeringen af ​​EU’s nye drikkevandsdirektiv er et vigtigt skridt i retning af at sikre, at alle har adgang til rent og sikkert drikkevand. Selvom det giver udfordringer, er det også en mulighed for kommuner og ejendomsejere til at forbedre deres systemer og bidrage til et sundere miljø.

Stop bakterievækst med bakteriefrit vand

Anolytech tilbyder en løsning med kontinuerlig dosering af AnoDes at give bakteriefrit vand. AnoDeslavet af kun vand, salt og elektricitet hvor resultatet er en unik pH-optimeret hypoklorsyre med en kraftig bakteriedræbende effekt.

 

AnoDesAnoDes dræber allerede bakterier, vira, sporer, skimmelsvamp og svampe i små doser og stopper væksten af ​​biofilm i vandsystemer.Hypoklorsyra som AnoDes består af har eksisteret i lang tid og er også naturligt til stede i vores kroppe og arbejder på at angribe virus.

 

Det er det nøje kontrollerede pH-niveau, der er grundlaget for AnoDes effektive desinfektionsevne. Ingen anden desinfektionsløsning på markedet kan styre pH-værdien i processen med samme præcision, hvilket betyder, at Anolytech kan garantere en effektiv vandesinfektion uanset kvaliteten af ​​det indkommende brugsvand. 

Del opslaget

Relevante links

Mere om Anolytechs metode

Desinfektionssystmet
Systemet
Vad är AnoDes
Hvad er AnoDes
Certifikat
Garanti