Banner legionella temperatur

Forståelse af Legionella: Temperaturfaktorer og forebyggelsesmetoder

Legionella, en velkendt fjende for ejendomsejere, der kan udgøre en alvorlig sundhedsfare. Men hvordan påvirkes bakterierne af forskellige vandtemperaturer, hvordan spreder de sig og hvordan kan man modvirke dem?

Tommelfingerreglen er at holde det kolde vand koldt nok og det varme vand varmt nok til, at bakterierne ikke trives. Men hvor godt kender ejendomsejere temperaturerne i vandsystemet, og hvor ofte udskiftes slutkomponenter?

Temperatur og legionella: en kompleks interaktion

Legionellabakterier findes naturligt i alt ferskvand, hvor de ikke udgør nogen fare for mennesker.Legionella trives bedst i temperaturområdet 20-45°C, hvilket gør varmtvandssystemer og køletårne ​​til potentielle arnesteder. Vækst er også gavnet af biofilm, som bakterierne kan søge ly fra og formere sig. Biofilm findes næsten altid på væggene inde i vandtanke, vandrør og bruseslanger.

Temperaturer betyder noget. Under 20°C bremses væksten af ​​legionellabakterien. Det er modstandsdygtigt over for varme og dør langsomt: det tager timer ved 50°C, omkring 10 minutter ved 60°C og omkring 1 minut ved 70°C.

IfølgeBoligstyrelsens regler, skal man arbejde forebyggende for at mindske risikoen for vækst af Legionella i postevandsanlæg ved at holde vandtemperaturen på mindst 60 °C i vandvarmeren og mindst 50 °C ved hanepunktet. Desuden bør rørsystemerne udformes, så stillestående vand undgås og bakterievækst hindres.

Problemet er, at risikoen for skoldning anses for høj ved 50 °C. Med brusere og vandhaner stræber vi ofte efter behagelige temperaturer mellem 37–42 °C – netop dér, hvor legionellabakterier trives bedst. I erhvervsbrusere, som i badehuse, hvor man ikke kan regulere temperaturen i selve bruseren, må vandet ikke overstige 38 °C. Dette kan skabe et ideelt miljø for deres vækst. Endekomponenter som bruseslanger og dyser bliver særligt følsomme, hvilket øger risikoen.

Legionella temperatur

Spred risici og forebyggende foranstaltninger

Bakterien spredes ved at indånde vandtåge fra kilder som brusere, spabade og aircondition. Risikoen for at blive syg er særlig høj for ældre mennesker og personer med svækket immunforsvar.

For at minimere risikoen skal vandsystemet regelmæssigt rengøres, desinficeres og temperaturstyres korrekt. Dette er både tidskrævende og energikrævende. I Boligstyrelsens anbefalinger vedrørende sanitet nævnes varmtvandsskylning som nok den enkleste og mest effektive metode, samtidig med at det understreges, at det kan være svært at få adgang til bakterierne i hele systemet. Ifølge anbefalingen skal skylningen ske ved 80-70 °C i 5-30 minutter, men skal muligvis tilpasses afhængigt af systemets størrelse og struktur.

Der er endvidere krav om, at installationer til koldt postevand skal udformes, så det kolde postevand ikke utilsigtet opvarmes. Installationer til koldt vand bør udformes, så det kolde vand fra hanen kan stå stille i 8 timer, uden at temperaturen på det kolde vand fra hanen overstiger 24 °C.

Sikre bakteriefrit vand hele vejen

Så hvordan sikrer man bakteriefrit vand hele vejen til alle systemets endepunkter?Anolytechs miljøvenlige system desinficerer vandet forebyggende og løbende, så Legionellabakterier aldrig kan tage fat og sprede sig og modvirker biofilm.

Det Desinfektionsmetoder, der traditionelt har været tilgængelige, involverer blandt andet brug af skadelige, miljøfarlige kemikalier at dræbe bakterierne. Derudover giver metoderne anledning til et kæmpe spild af vand til efterfølgende at skylle vandsystemet.

Anolytechs miljøvenlige desinfektionssystem dræber bakterier effektivt, men er uskadeligt for mennesker og dyr. Systemet er baseret på vores unikke desinfektionsløsning AnoDes produceret på stedet hos brugeren i et anlæg lejet af Anolytech og tilsluttet direkte til virksomhedens vandsystem.Fremstillingsprocessen er cirkulær og bruger kun vand, salt og elektricitet, hvilket gør Anolytechs system til en væsentligt mere bæredygtig desinfektionsmetode end de fleste andre.

Anolytechs bidrag til bakteriefrit vand

Legionella er en vedvarende sundhedsrisiko der kræver opmærksomhed. Ved at forstå temperatureffekter og risici kan vi arbejde hen imod en reduktion af udbrud. Anolytechs innovative løsning byder på en effektiv metode til at opnå bakteriefrit vandog bidrage til et sikrere vandmiljø for alle.

Del opslaget

Relevante links

Mere om Anolytechs metode

Desinfektionssystmet
Systemet
Vad är AnoDes
Hvad er AnoDes
Certifikat
Garanti