Desinficeringsmetoder

Forskellige desinfektionsmetoder: Kontinuerlig desinfektion, chokklorering og varmtvandsskylning

I flere brancher, hvor desinfektion er relevant, er valget af desinfektionsmetoder af største betydning. Du kan arbejde med punktindgreb eller løbende desinfektion. Eksempler på punktindgreb er stødkloring og varmtvandsskylning. Men hvad betyder kontinuerlig desinfektion, stødkloring og varmtvandsskyl egentlig? Hvad gør dem forskellige, og hvad er fordele og ulemper?

Hvornår skal du arbejde med vanddesinfektion?

Desinfektion af vand er afgørende i mange sammenhænge for at beskytte menneskers sundhed og sikre, at vandkvaliteten lever op til lovgivningsmæssige og industrielle standarder. Uanset hvor du har brug for adgang til bakteriefrit vand, kan du bruge vanddesinfektion. Du kan arbejde med desinficering af mange forskellige typer vand såsom drikkevand, procesvand og gråvand. Et vigtigt område, hvor man arbejder med vanddesinfektion, er når man vil forebygge bakterievækst som e-coli, listeria, campylobacter, legionella.

Spotindgreb kontra kontinuerlig desinfektion

Point-væddemål er gamle metoder, men langt fra de bedste. Eksempler på punktindgreb er stødkloring og varmtvandsskylning. Disse handlinger finder normalt sted, når du hurtigt vil slippe af med bakterier i et vandsystem. Ulemper ved punktindgreb er, at man ikke kan bruge vandet, mens det bliver desinficeret. Og at der er stor risiko for, at bakterierne kommer tilbage, fordi man ikke fjerner kerneproblemet. Bakterier lever naturligt i vores søer og vandveje. Så bakterier vil altid finde vej tilbage til vores vandsystemer. Men bakterierne vil også finde vej ind gennem dyser, flydere, nipler, skylledyser, sprøjtedyser mv. Det vil sige, at alle endepunkter, hvor der kommer vand ud, kommer bakterier ind.

Tillväxt av bakterier

 

Kontinuerlig desinfektion er en metode, som i modsætning til pletpåføringer involverer en konstant dosering af desinfektionsmidler i vandsystemet for at holde et lavt bakterieniveau. Denne metode er særlig værdifuld i miljøer, hvor det er afgørende at kontinuerligt kontrollere og reducere mikroorganismer. Med kontinuerlig desinfektion risikerer du aldrig at opnå høje niveauer af bakterier, men du får meget sikrere vand hele vejen til endepunkterne.

Kontinuerlig desinfektion: Holder bakterieniveauet på et jævnt niveau

Et praktisk eksempel på anvendelse af kontinuerlig desinfektion i procesvand er vedligeholdelse af vandkvaliteten i svømmebassiner ved badehuse. Svømmebassiner er udsat for kontinuerlig forurening fra badning, som introducerer bakterier, vira og andre mikroorganismer til vandet. Uden effektiv kontrol kan disse mikroorganismer hurtigt formere sig og føre til sundhedsrisici for badende og bidrage til dannelsen af ​​biofilm på bassinets overflader.

 

Legionella findes i vores søer og vandveje kommer naturligt ind med vores indkommende vand og når bakterierne når gunstige miljøer i vores vandsystemer, øges bakterievæksten og kan blive en sundhedsrisiko. Men der sikres kontinuerlig desinfektion, så bakterierne aldrig har mulighed for at formere sig eller danne en biofilm, heller ikke nedstrøms helt til tapstedet.

 

Desinfektion med AnoDes

Kontinuerlig desinfektion, ifølge eksempelvis Anolytechs metode, repræsenterer en bæredygtig og miljøvenlig metode til bekæmpelse af mikroorganismer, der ikke påvirker drikkevandskvaliteten, hvilket betyder, at den kan anvendes i beboelsesbygninger, plejehjem og hospitaler på et trygt og sikkert sted. måde.

 

Ved kontinuerlig og automatisk doseringAnoDes i et vandsystem sikres bakteriefrit vand uden de ulemper, som mange andre metoder medfører. AnoDes er en pH-optimerethypoklorsyre og findes naturligt i vores immunsystem for at modvirke vira og bakterier.

 

Fordele ved kontinuerlig desinfektion med AnoDes:

  • Effektivitet: Eliminerer kontinuerligt bakterier og vira.
  • Sikkerhed: Personalet skal ikke håndtere stærke og giftige kemikalier.
  • Mindre miljøpåvirkning: Der anvendes ingen farlige kemikalier. En lille mængde restprodukter, som også er så ufarlige, at de kan føres ned i afløbet.
  • Omkostningseffektiv: Reducerer behovet for dyre kemikalier og energikrævende processer.
  • Holder bakterierne væk: Får bakterierne aldrig mulighed for at vokse og formere sig, fjernes også problemer som biofilm.

Chokklorering: En klassisk, men problematisk metode

Chokklorering er blevet brugt i årtier til at desinficere vandsystemer, med en kraftig dosis af for eksempel klor, der hurtigt dræber bakterier, vira og andre patogener. Men kan også gøres med andre kemikalier som brintoverilte, klordioxid eller lignende.

 

På trods af sin effektivitet har chokklorering flere ulemper. Korrosion af rør og udstyr, sundhedsrisici ved eksponering for høje kemikalieniveauer og negativ miljøpåvirkning. Desuden kan hyppig brug føre til resistens hos nogle mikroorganismer, hvilket reducerer metodens langsigtede effektivitet.

 

Chokklorering tælles som et punktindgreb, når man tilfører så høje doser kemikalier, at vandet ikke bliver brugbart imens. Selvom chokklorering er effektiv i øjeblikket, fjerner det sjældent kerneproblemet, og det er kun et spørgsmål om tid, før bakterierne vender tilbage.

Varmtvandsskylning: Effektiv, men energikrævende

Varmtvandsskylning betyder, at varmt vand med temperaturer over 70°C cirkuleres gennem systemet for at dræbe mikroorganismer. Det er en almindelig metode, der bruges i fx badehuse og idrætsanlæg, som ikke bliver brugt om natten. Dette er dog en energikrævende metode og kan være ineffektiv i store anlæg, hvor det er svært at holde den nødvendige temperatur i hele systemet. Derudover risikerer varmtvandsskylning at beskadige følsomme komponenter.

 

Ligesom ved chokklorering kan man ikke bruge vandet i den tid, hvor temperaturen er hævet, da det giver risiko for skoldning for eksempelvis beboere i en beboelsesejendom.

 

Skylning betragtes også som et punktindgreb, da det er noget man gør én gang for forhåbentlig at fjerne bakterier og biofilm i et vandsystem. Selvom det er mere skånsomt end chokkloring, fjerner det ikke kerneproblemet, og risikoen for at bakterier og biofilm vender tilbage er stor.

Så hvilke desinfektionsmetoder?

Mens chokklorering og varmtvandsskylning har deres anvendelser, tilbyder kontinuerlig desinfektion ogsåAnolytechs metode en overlegen løsning, der er både effektiv, sikker og bæredygtig. For virksomheder, der stræber efter at opretholde bakteriefrit vand uden at gå på kompromis med sikkerheden eller miljøet, repræsenterer Anolytechs teknologi fremtiden for desinfektion.

Del opslaget

Relevante links

Mere om Anolytechs metode

Desinfektionssystmet
Systemet
Vad är AnoDes
Hvad er AnoDes
Certifikat
Garanti