Garanteret bakteriefrit vand
og effektiv desinfektion i industrielle miljøer

Bakteriefrit vand og grundigt desinficerede industrimiljøer er ofte afgørende forudsætninger for sikker og effektiv produktion. Men opretholdelse af et bakteriefrit miljø kræver ofte tidskrævende reaktive tiltag med skadelige kemikalier. Anolytechs miljøvenlige system virker i stedet forebyggende og produktionen af ​​vores unikke desinfektionsløsning AnoDes foregår på stedet hos dig, hvilket betyder at du altid har adgang til desinfektion.

Effektiv mod bakterier og biofilm

AnoDes er en pH-optimeret hypoklorsyre, der udvindes af salt ved kun at bruge vand og elektricitet. AnoDes dræber effektivt bakterier, vira, sporer, skimmelsvamp og svampe og stopper væksten af ​​biofilm i vandrør. Ved kontinuerligt at dosere AnoDes i vandet forbliver den bakteriefri døgnet rundt, hele året rundt.

 

Fremstillingen foregår i et anlæg, som du lejer hos Anolytech, og som er tilsluttet direkte til ejendommens vandsystem. Anolytechs system er nemt at installere og desinfektion er automatisk, med undtagelse af tilsætning af salt.

 

Fra anlægget kan koncentrater af AnoDes også tappes på flaske og bruges til desinfektion i en række forskellige områder. AnoDes indeholder ingen skadelige kemikalier og er uskadelig for mennesker og natur.

Forebyggende beskyttelse og langtidsvirkning

Anolytechs forebyggende desinfektionssystem adskiller sig fra traditionelle metoder, hvor desinfektion kun foretages, når der er opstået problemer, og vandrør og andre dele af vandsystemet skal skylles rent eller udskiftes. Indgrebene fjerner foreløbig symptomerne, men løser ikke det grundlæggende problem, at bakterier konstant kan indføres og spredes i vand og rør.

 

Med Anolytechs metode er problemet helt elimineret, fordi små mængder af de bakteriedræbende AnoDes konstant er til stede i vandrørene. Tilstedeværelsen af ​​AnoDes fungerer også som en sikker barriere, hvis det indkommende vand forringes midlertidigt.

 

AnoDes yder derefter forebyggende beskyttelse, så bakterievækst ikke kan forekomme.

Desinfektion af drikkevand

Anolytechs system overholder Fødevarestyrelsens regler (SLVFS 2001:30) om drikkevand. Da systemet kobles til dit vandsystem, sikrer det, at det indkommende vand er bakteriefrit, og den kontinuerlige dosering af AnoDes sikrer derefter, at vandet forbliver bakteriefrit under dets rejse gennem vandsystemet, herunder sprøjtedyser, slanger og død- slutter. Samtidig forhindrer AnoDes biografens nye vækst.

Transportbånd

Systemet gör det möjligt att effektivt minska det bakterietryck som transportband och annan utrustning ofta utsättas för, och desinficeringen kan genomföras under pågående produktion.

Hydroponisk dyrkning

Ved hydroponisk dyrkning af fødevarer er kravene til bakteriefrit vand naturligvis meget høje.

 

Anolytechs miljøvenlige system forhindrer bakterieangreb og biofilmvækst, så både avlere og forbrugere kan føle sig trygge. AnoDes i vandet har også vist sig at forlænge holdbarheden af ​​det, der dyrkes.

Vandbaserede produkter

Produkter som vandbaseret maling kan bruge AnoDes bakteriedræbende effekt for at undgå skimmeldannelse i det færdige produkt.

Produktion af is

Ved fremstilling af is elimineres risikoen for bakterieangreb og biofilmvækst, fordi AnoDes forbliver aktiv selv efter frysning. Når isen smelter, tilfører smeltevandet således ingen bakterier til miljøet.

Omklædningsrum og brusere

Legionellabakterier kan tage fat i brusere og vandhaner i omklædningsrummene og forårsage legionærsyge, en alvorlig form for lungebetændelse. Bakterierne spredes til lungerne via vandtåge, når vandstråler brydes i brusedyser og luftblandere på vandhaner.

 

Ved løbende at tilsætte AnoDes til vandet forhindres legionellabakterier i at tage fat og sprede sig, mens brusedyser ikke skal skiftes så ofte.

Genbrug

Ved rensning og genanvendelse af gråvand og spildevand supplerer Anolytechs system andre rensesystemer og gør vandet bakteriefrit. Rensning og genanvendelse af spildevand fra industrier i øget omfang er et vigtigt skridt i at nå FN’s verdensmål.

Clean In Place (CIP)

CIP-rengøring er traditionelt en rengøringsproces, der kræver meget vand, kemikalier og energi. I mange hygiejnekritiske produktioner såsom fødevare- og medicinalindustrien er det også nødvendigt at desinficere produktionssystemet efter CIP-rengøring, hvilket kræver yderligere vandforbrug og kemikalier.

 

Med Anolytechs miljøvenlige desinfektionssystem er der ikke behov for skadelige kemikalier i desinfektionstrinnet. Samtidig kan der spares store mængder vand og energi.

Emballagemateriale, returbakker og beholdere

AnoDes kan bruges til at desinficere for eksempel emballagematerialer, returbakker og beholdere før, under og efter produktion. På den måde sikres det, at ingen bakterier bliver hængende under produktionstrinene og risikerer at blive overført til produktet, efterfølgende afdelinger, producenter eller slutmodtagere længere nede i kæden.

Anden desinfektion af overflader og genstande

Med AnoDes kan du desinficere hele rum, vægge, arbejdsflader, værktøj og andre løse genstande. Desinfektion med AnoDes kan ske på flere måder, fx gennem dyser, sprøjtepåføringer, håndsprøjter eller en duggemaskine, der spreder tør tåge til effektiv desinfektion af alle overflader i rummet på samme tid.

 

Anolytech tilbyder en tågemaskine, der er godkendt i henhold til standard EN-17272 til mekanisk automatisk luftbåren rumdesinfektion. AnoDes kan også tabes på sprayflasker for enkel og hurtig desinfektion af mindre overflader og genstande.

Hånddesinfektion

Da AnoDes produceres på stedet hos dig, kan du lave dit eget håndsprit ved at hælde AnoDes på pumpeflasker. Den færdige løsning er godkendt som hygiejnisk hånddesinfektion i henhold til EN1500.

 

AnoDes er meget skånsom og udtørrer ikke huden som alkoholbaseret hånddesinfektion gør.

  • Med AnoDes i vandsystemet kan du reducere vandforbrug og kemikalieforbrug og spare energi.
  • Den bakteriedræbende effekt af AnoDes i koncentreret form er 200 gange højere end klor.
  • Desinfektionen angriber blandt andet proteiner i cellemembranerne hos bakterier og andre skadelige mikroorganismer, så cellen brister og dør.
  • Desinfektion Tiltag efter problemerne er opstået kan være dyre og tidskrævende. Med vores system foregår desinfektionen løbende og forebyggende, hvilket sparer både tid og penge.
  • AnoDes er uskadelig for både mennesker og natur. Når desinfektionsopløsningen er brugt op, vender den tilbage til dens bestanddele, som består af 99,95 % vand og 0,05 % biologisk nedbrydelige stoffer.

Miljøvenlig desinfektion
for industrien

+

Relevante links

Desinfektionssystmet
Systemet
Vad är AnoDes
Hvad er AnoDes
Certifikat
Garanti
Ladda ner PDF broschyr industri
Download her

Et eksempel på det

”Der er egentlig ingen grænser for, hvor mange brancher som kan drage fordel af vores miljøvenlige desinfektionsløsning. Fra hydroponics til store industrielle processer vinder alle på at bruge færre kemikalier og spilde mindre vand."

Sandra Lindström, vd Anolytech

Bidrager til følgende FN's globale bæredygtighedsmål