Miljøvenlig desinfektionsteknologi mod Legionella - som opfylder EU-krav

De seneste år er EU’s krav til ejendomsejere om at forhindre spredning af Legionella skærpet, og i dag skal enhver ejendomsejer handle forebyggende mod bakterieangreb for at opfylde kravene. Det er derfor ikke længere nok blot at tjekke varmtvandstemperaturen og derefter reagere reaktivt i tilfælde af et bekræftet legionellaudbrud. Anolytechs unikke system virker forebyggende ved løbende at tilsætte små doser af det miljøvenlige desinfektionsmiddel AnoDes til vandet. Ved at installere Anolytechs system i ejendommen er både bakteriefrit vand og overholdelse af EU-reglerne garanteret.

Bakteriefri og sikre vandsystemer i plejemiljøer

At kunne garantere bakteriefrit vand er et grundlæggende krav i en ejendom, der huser et sundhedscenter. Patienter, brugere og medarbejdere skal kunne føle sig trygge ved at drikke og bruge ejendommens vand uden risiko for at indtage skadelige og usunde bakterier. Men selvom det indkommende vand er af høj kvalitet, er der ingen garantier for, at vandet ikke kan forurenes inde i ejendommen og sprede farlig forurening videre ud i køkken, badeværelse og brusemiljø.

 

Legionellabakterier kan blandt andet forårsage legionærsyge, som er en alvorlig form for lungebetændelse. Bakterierne spredes til lungerne via vandtåge, dvs. når vandstråler brydes i fx brusedyser, spabade, luftblandere på vandhaner mv.

 

Anolytechs miljøvenlige system desinficerer vandet løbende som en forebyggende foranstaltning og skaber dermed tryghed for mennesker i alle boligmiljøer, hvor der bruges vand.

Skærpede regler omkring Legionella inden for EU

WHO har klassificeret Europa som et problemområde for legionella, hvilket har fået EU til at stramme reglerne for, hvordan man bekæmper bakterierne.

 

Tidligere var det tilstrækkeligt, at ejendomsejeren løbende gennemførte egenkontrol for at sikre sig, at kravene i reglerne var opfyldt. Men i mange tilfælde blev kontrollen ikke foretaget ofte nok, med det resultat, at foranstaltningerne ikke blev iværksat i tide. Regelmæssig måling af vandtemperaturen i varmtvandsbeholdere/VVC er juridisk ikke længere tilstrækkeligt.

 

I dag kræves det, at ejendomsejeren arbejder forebyggende for overhovedet at forebygge udbrud, og at der er forudbestemte planer for tiltag, hvis der alligevel skulle opstå et udbrud. De skærpede regler er en del af det nye drikkevandsdirektiv, i kombination med EU’s “Right2Water”.

Svært og dyrt at reparere

Det er lige meget om vandsystemet er nyt eller gammelt, legionellabakterier kan stadig finde vej til både koldt- og varmtvandsrør. Og selvom vandet varmes op til over 70 grader i vandvarmeren/VVC, kan vandsystemet stadig indeholde Legionella.

 

Det er heller ikke tilstrækkeligt at skylle anlægget med varmt vand, da skylningen ikke adresserer bakterier i anlæggets endepunkter, såsom bruseslanger, brusehoveder og vandhaner. Hvis vandsystemet også har problemer med biofilm, betyder det, at bakterierne kan få fat i biofilmen, hvor de formerer sig og spreder sig til det omgivende vand.

 

Et legionellaudbrud har ofte store konsekvenser for virksomhederne og beboerne i ejendommen. Med AnoDes konstant til stede i vandet, reduceres risikoen for legionella radikalt, og det bliver nemmere at sikre kvaliteten af ​​vandet.

 

Tilstedeværelsen af ​​AnoDes betyder også, at brusedyser og bruseslanger ikke skal skiftes i samme omfang som tidligere.

Bliv selvforsynende med hånd- og overfladedesinfektion

Da AnoDes produceres på stedet i ejendommen, kan du lave dit eget håndsprit ved at hælde AnoDes på en flaske.

 

AnoDes er godkendt til hånddesinfektion i sundhedsvæsenet i henhold til EN 1500 (samme som alkoholbaseret hånddesinfektion) og er bedre for hænderne, da AnoDes ikke udtørrer huden som håndsprit gør.

 

At producere AnoDes på stedet er omkostningseffektivt, miljøvenligt og sparer også store mængder vand. Hver liter traditionel håndsprit kræver ca. 2.800 liter vand under produktionsprocessen. AnoDes bruger kun 1,5 liter og bidrager dermed til FN’s globale mål om at reducere vandforbruget i Agenda 2030. AnoDes kan også bruges til at desinficere vægge, arbejdsflader, løse genstande, patienthjælpemidler og redskaber.

Spar vand og energi

Anolytechs forebyggende system betyder, at der ikke længere er behov for reaktive tiltag i forsøg på at skylle rør og ledninger rene for bakterier, hvilket sparer store mængder vand.

 

Systemet betyder også betydelige energibesparelser. Da Anolytechs system ikke kræver høje temperaturer for at dræbe bakterier, kan temperaturen på det varme vand reduceres med 10-15 grader med betydelige besparelser i både energiforbrug og omkostninger. Reduktion af energiforbruget gør ejendommen mere bæredygtig, da den kan leve op til myndighedernes krav om reduceret energiforbrug og dermed bidrage til at nå de globale bæredygtighedsmål i Agenda 2030.

Effektiv mod bakterier og biofilm

Anolytechs unika system säkrar ett bakteriefritt vatten genom kontinuerlig dosering av Anolytechs desinfektionslösning AnoDes i vattenledningarna. AnoDes avdödar redan i små doser effektivt bakterier, virus, sporer, mögel och svamp samt stoppar tillväxt av biofilm som annars riskerar att täppa till vattensystemet och i sin tur utgöra en grogrund för bakterier.

 

Eftersom AnoDes tillverkas av endast vatten, salt och el innehåller det inte några farliga kemikalier. Det gör AnoDes både miljövänligt och helt ofarligt för människor. AnoDes påverkar inte heller vattnets smak eller lukt. Tillverkningen av AnoDes sker på plats i en anläggning som ni hyr av Anolytech och som kopplas direkt till fastighetens vattensystem.

 

Anolytech och Anodes följer Livsmedelsverkets föreskrifter (2001:30) om dricksvatten samt EU:s dricksvattenföreskrifter.

Forebyggende beskyttelse og langtidsvirkning

Anolytechs system adskiller sig fra traditionelle metoder, hvor desinfektionen først sker, når problemerne er opstået, og ledninger og andre dele af systemet skal udskiftes eller skylles rene, ikke sjældent ved hjælp af skadelige kemikalier. Indgrebene fjerner foreløbig symptomerne, men løser ikke det grundlæggende problem, at bakterier konstant kan tilføres og spredes i vandet.

 

Med Anolytechs system er problemet helt elimineret, fordi der konstant er små mængder af de bakteriedræbende AnoDes i vandrørene. AnoDes fungerer også som en sikker barriere, hvis det indkommende vand skulle forringes midlertidigt. AnoDes yder derefter forebyggende beskyttelse, så bakterievækst ikke kan forekomme.

 

Inden installationen i ejendommen kan vi teste vandet og se, om der allerede er legionella i rørene. Når først Anolytechs system er tilsluttet, dræber AnoDes alle mulige bakterier.

  • Der er omkring 60 forskellige arter af legionellabakterier.
  • Med AnoDes i vandsystemet kan du reducere vandforbrug og kemikalieforbrug og spare energi.
  • Den bakteriedræbende effekt i koncentreret AnoDes er 200 gange højere end i klor.
  • AnoDes angriber blandt andet proteiner i cellemembranerne hos bakterier og andre skadelige mikroorganismer, så cellen brister og dør.
  • Desinfektion Tiltag efter problemerne er opstået kan være dyre og tidskrævende. Med AnoDes foregår desinfektionen løbende og forebyggende, hvilket sparer både tid og penge.
  • Når AnoDes indtages, vender det tilbage til dets bestanddele: 99,95 % vand og 0,05 % biologisk nedbrydelige stoffer. Dette gør AnoDes fuldstændig risikofri for både mennesker og natur.

Legionella i koldt vand

+

biofilm i vandrørene

+

Relevante links

Desinfektionssystmet
Systemet
Vad är AnoDes
Hvad er AnoDes
Certifikat
Garanti
Ladda ner PDF broschyr fastighet
Download her

Et eksempel på det

"Den bedste måde at afhjælpe Legionella på er aldrig at lade bakterierne tage fat i første omgang. Anolytechs system forhindrer angreb, så smittespredning aldrig sker. Derudover spares der enorme mængder vand, fordi rørene ikke skal skylles som ved traditionel legionellabekæmpelse.”

Driftsleder for et renseanlæg i en sydsvensk kommune

Bidrager til følgende FN's globale bæredygtighedsmål