Miljøvenlig desinfektionsteknologi mod legionella – som opfylder EU's krav

De seneste år er EU’s krav til ejendomsejere om at forhindre spredning af Legionella skærpet, og i dag skal enhver ejendomsejer handle forebyggende mod bakterieangreb for at opfylde kravene. Det er derfor ikke længere nok blot at tjekke varmtvandstemperaturen og derefter reagere reaktivt i tilfælde af et bekræftet legionellaudbrud. Anolytechs unikke system virker forebyggende ved løbende at tilsætte små doser af det miljøvenlige desinfektionsmiddel AnoDes til vandet. Ved at installere Anolytechs system i ejendommen er både bakteriefrit vand og overholdelse af EU-reglerne garanteret.

Bakteriefri og sikre vandsystemer

Att kunna garantera ett bakteriefritt vatten är ett grundkrav i en fastighet. Hotell-, spa- och restauranggäster ska kunna känna sig trygga att dricka och använda fastighetens vatten utan risk för att få i sig skadliga och ohälsosamma bakterier. Men även om det inkommande vattnet är av hög kvalitet finns det inga garantier för att vattnet inte kan kontamineras inne i fastigheten och sprida farlig smitta vidare.

 

Legionellabakterier kan bland annat orsaka legionärssjuka som är en allvarlig form av lunginflammation. Bakterierna sprids till lungorna via vattendimma, dvs när vattenstrålar slås sönder i t ex duschmunstycken, bubbelbad, luftblandare på vattenkranar mm.

 

Anolytechs miljövänliga system desinficerar vattnet kontinuerligt i förebyggande syfte, och skapar på så sätt trygghet för människor i alla miljöer där vatten används.

Bruser og bad

Pooler kan vara en risk för legionellaPools, spa-miljøer og bruserum er rum, der genererer meget vandtåge. Kontinuerlig dosering af AnoDes i vandet er en garanti for, at legionellabakterier ikke spredes i anlægget og i hotelværelsets brusere. Den konstante tilstedeværelse af AnoDes betyder også, at brusehoveder ikke skal skiftes så ofte.

 

Anolytechs system erstatter desinfektion med traditionelle kemikalier som klor og syre. I stedet bruges kun vand, salt og elektricitet til at desinficere vandet.

 

Med Anolytechs miljøvenlige system skal personalet ikke håndtere farlige kemikalier, hvilket også bidrager til en reduceret brug af kemikalier i tråd med de globale bæredygtighedsmål i Agenda 2030.

Køkken og restaurant

Ismaskiner kan vara stora bakteriehärdarMed AnoDes i vandet er det garanteret, at skadelige bakterier ikke spredes ved skylning af salat og andre madvarer.

 

Egenproduceret is risikerer heller ikke at indeholde skadelige bakterier, og ismaskinerne skal heller ikke desinficeres så ofte – hvilket sparer en del arbejdstid for køkkenpersonalet, som heller ikke skal håndtere kemikalier.

Skærpede regler omkring Legionella inden for EU

WHO har klassificeret Europa som et problemområde for legionella, hvilket har fået EU til at stramme reglerne for, hvordan man bekæmper bakterierne.

 

Tidligere var det tilstrækkeligt, at ejendomsejeren løbende gennemførte egenkontrol for at sikre sig, at kravene i reglerne var opfyldt. Men i mange tilfælde blev kontrollen ikke foretaget ofte nok, med det resultat, at foranstaltningerne ikke blev iværksat i tide. Regelmæssig måling af vandtemperaturen i varmtvandsbeholdere/VVC er juridisk ikke længere tilstrækkeligt.

 

I dag kræves det, at ejendomsejeren arbejder forebyggende for overhovedet at forebygge udbrud, og at der er forudbestemte planer for tiltag, hvis der alligevel skulle opstå et udbrud. De skærpede regler er en del af det nye drikkevandsdirektiv, i kombination med EU’s “Right2Water”.

Svært og dyrt at reparere

Det er lige meget om ejendommens vandsystem er nyt eller gammelt, legionellabakterier kan stadig finde vej til både koldt- og varmtvandsrør. Og selvom vandet varmes op til over 70 grader i vandvarmeren/VVC, kan vandsystemet stadig indeholde Legionella.

 

Det er heller ikke tilstrækkeligt at skylle anlægget med varmt vand, da skylningen ikke adresserer bakterier i anlæggets endepunkter, såsom bruseslanger, brusehoveder og vandhaner. Hvis vandsystemet også har problemer med biofilm, betyder det, at bakterierne kan få fat i biofilmen, hvor de formerer sig og spreder sig til det omgivende vand.

Undgå store omkostninger

Et legionellaudbrud er ikke kun potentielt farligt for menneskers sundhed, men er ofte tidskrævende og dyrt for ejendomsejeren at afhjælpe. For dem, der driver virksomhed i ejendommen, kan udbruddet betyde store økonomiske problemer, både i direkte tab af indkomst og skadet omdømme, hvis de skal lukke for rengøring.

 

Med AnoDes konstant til stede i vandet, reduceres risikoen for legionella radikalt, og det bliver nemmere at sikre kvaliteten af ​​vandet. Tilstedeværelsen af ​​AnoDes betyder også, at brusedyser og bruseslanger ikke skal skiftes i samme omfang som tidligere.

Spar vand og energi

Anolytechs forebyggende system betyder, at der ikke længere er behov for reaktive tiltag, i et forsøg på at skylle rør og ledninger rene for bakterier, hvilket sparer store mængder vand. Systemet betyder også betydelige energibesparelser.

 

Da Anolytechs system ikke kræver høje temperaturer for at dræbe bakterier, kan temperaturen på det varme vand reduceres med 10-20 grader med betydelige besparelser i både energiforbrug og omkostninger.

 

Reduktion af energiforbruget gør ejendommen og den hotel-, spa- og restaurantdrift, der drives dér, mere bæredygtig, da de kan leve op til myndighedernes krav om reduceret energiforbrug og dermed bidrage til at nå de globale bæredygtighedsmål i Agenda 2030.

Effektiv mod bakterier og biofilm

Anolytechs unikke system sikrer bakteriefrit vand gennem kontinuerlig dosering af Anolytechs desinfektionsløsning AnoDes i vandrørene. Selv i små doser dræber AnoDes effektivt bakterier, vira, sporer, skimmelsvamp og svampe og stopper væksten af ​​biofilm, der ellers risikerer at tilstoppe vandsystemet og igen udgør grobund for bakterier.

 

Fordi AnoDes kun er lavet af vand, salt og elektricitet, indeholder den ingen farlige kemikalier. Dette gør AnoDes både miljøvenlig og fuldstændig uskadelig for mennesker. AnoDes påvirker heller ikke smagen eller lugten af ​​vandet. Produktionen af ​​AnoDes foregår på stedet i et anlæg, som du lejer hos Anolytech, og som er tilsluttet direkte til ejendommens vandsystem.

 

Anolytech og Anodes overholder Fødevarestyrelsens regler (2001:30) om drikkevand og EU’s drikkevandsbestemmelser.

Forebyggende beskyttelse og langtidsvirkning

Anolytechs system adskiller sig fra traditionelle metoder, hvor desinfektionen først sker, når problemerne er opstået, og ledninger og andre dele af systemet skal udskiftes eller skylles rene, ikke sjældent ved hjælp af skadelige kemikalier. Indgrebene fjerner foreløbig symptomerne, men løser ikke det grundlæggende problem, at bakterier konstant kan tilføres og spredes i vandet.

 

Med Anolytechs system er problemet helt elimineret, fordi der konstant er små mængder af de bakteriedræbende AnoDes i vandrørene. AnoDes fungerer også som en sikker barriere, hvis det indkommende vand skulle forringes midlertidigt. AnoDes yder derefter forebyggende beskyttelse, så bakterievækst ikke kan forekomme.

 

Inden installationen i ejendommen kan vi teste vandet og se, om der allerede er legionella i rørene. Når først Anolytechs system er tilsluttet, dræber AnoDes alle mulige bakterier.

Bliv selvforsynende med hånd- og overfladedesinfektion

Da AnoDes produceres på stedet i ejendommen, kan du lave dit eget håndsprit ved at hælde AnoDes på en flaske. Omkostningseffektiv, miljøvenlig og bedre for hænderne, fordi AnoDes ikke udtørrer huden, som alkoholbaserede håndsprit gør.

 

At fremstille dit eget håndsprit sparer også store mængder vand. Hver liter traditionel håndsprit kræver ca. 2800 liter vand under produktionsprocessen. AnoDes bruger kun 1,5 liter og bidrager dermed til målene om reduceret vandforbrug i Agenda 2030.

 

AnoDes kan også bruges til at desinficere vægge, arbejdsflader, løse genstande og værktøj.

  • Der er omkring 60 forskellige arter af legionellabakterier.
  • Med AnoDes i vandsystemet kan du reducere vandforbrug og kemikalieforbrug og spare energi.
  • Den bakteriedödande effekten i koncentrerad AnoDes är 200 gånger högre än i klor.
  • AnoDes angriber blandt andet proteiner i cellemembranerne hos bakterier og andre skadelige mikroorganismer, så cellen brister og dør.
  • Desinfektion Tiltag efter problemerne er opstået kan være dyre og tidskrævende. Med AnoDes foregår desinfektionen løbende og forebyggende, hvilket sparer både tid og penge.
  • Når AnoDes indtages, vender det tilbage til dets bestanddele: 99,95 % vand og 0,05 % biologisk nedbrydelige stoffer. Dette gør AnoDes fuldstændig risikofri for både mennesker og natur.

Legionella i koldt vand

+

biofilm i vandrørene

+

Relevante links

Desinfektionssystmet
Systemet
Vad är AnoDes
Hvad er AnoDes
Certifikat
Garanti
Ladda ner PDF broschyr hotell
Download her

Et eksempel på det

"Den bedste måde at afhjælpe Legionella på er aldrig at lade bakterierne tage fat i første omgang. Anolytechs system forhindrer angreb, så smittespredning aldrig sker. Derudover spares der enorme mængder vand, fordi rørene ikke skal skylles som ved traditionel legionellabekæmpelse.”

Sandra Lindström, vd Anolytech

Bidrager til følgende FN's globale bæredygtighedsmål