Sænk bakterieniveauet og spar millioner af liter vand hvert år

Dagens renseanlæg renser effektivt det indkommende gråvand for affald og organisk materiale. Men ifter at vandet har passeret det endelige biofilter, indeholder det stadig store mængder bakterier og andre skadelige mikroorganismer. Med Anolytechs miljøvenlige og EU-godkendte system dræbes mikroorganismer effektivt med vores unikke desinfektionsløsning AnoDes, som tilsættes vandet. AnoDes sænker bakterieniveauet så meget, at det udgående vand kan genbruges – og der kan spares millioner af liter vand hvert år.

Med fokus på Agenda 2030

I dag stiller verdensmålene i Agenda 2030 høje krav til alle samfundets funktioner om at spare på vandet gennem reduceret forbrug og øget genbrug. Et renseanlæg har store muligheder for at bidrage til dette arbejde ved at desinficere vandet, inden det udledes eller genbruges.

 

Anolytech tilbyder et EU-godkendt desinfektionssystem, der effektivt dræber skadelige mikroorganismer gennem en miljøvenlige cirkulære processer, der reducerer brugen af​farlige kemikalier og transport – og frem for alt sparer enorme mængder vand.

Kraftig bakteriedræbende effekt

AnoDes dræber allerede bakterier, vira, sporer, skimmelsvamp og svampe i små doser, samt fjerner og forhindrer vækst af biofilm i vandsystemer.

 

AnoDes angriber blandt andet proteiner i mikroorganismens cellemembran og ødelægger dem, så cellen brister og dør. Takket være den direkte virkningsmekanisme er det lige meget, om bakterierne er resistente eller multi-resistente over for antibiotika.

Lokalt produceret og miljøvenligt

AnoDes er fremstillet af kun vand, salt og elektricitet og resultatet er en unik pH-optimeret hypoklorsyre med en kraftig bakteriedræbende effekt.

 

Fremstillingen foregår på stedet i renseanlægget i et anlæg, der er tilsluttet det udgående vand. Da AnoDes ikke indeholder farlige kemikalier, er desinfektionsløsningen både miljøvenlig og uskadelig for mennesker og dyr.

Reduceret bakterieniveau sparer vand

Anolytechs anlæg tilsluttes som et sidste trin i anlæggets rensningsproces, efter at affald og organisk materiale er blevet filtreret fra. Ved løbende at dosere AnoDes i renseanlæggets udgående vand kan bakterieindholdet sænkes radikalt til et niveau svarende til brugbart badevand og slippes ud i havet. Det udgående vand kan også genbruges som teknisk vand til interne processer eller sælges videre.

Anolytechs system giver kommunen mulighed for at genbruge gråt vand på flere forskellige måder og reducere forbruget af vand med millioner af liter hvert år.

Det er lige meget om ejendommens vandsystem er nyt eller gammelt, legionellabakterier kan stadig finde vej til både koldt- og varmtvandsrør. Og selvom vandet varmes op til over 70 grader i vandvarmeren/VVC, kan vandsystemet stadig indeholde Legionella.

 

Det er heller ikke tilstrækkeligt at skylle anlægget med varmt vand, da skylningen ikke adresserer bakterier i anlæggets endepunkter, såsom bruseslanger, brusehoveder og vandhaner. Hvis vandsystemet også har problemer med biofilm, betyder det, at bakterierne kan få fat i biofilmen, hvor de formerer sig og spreder sig til det omgivende vand.

Bæredygtig cirkulær proces

Traditionel desinfektion er ofte en lineær proces, hvor miljøfarlige og sundhedsskadelige desinfektionsmidler transporteres, bruges og giver anledning til restprodukter, der skal passes på.

 

Anolytechs system er en bæredygtig cirkulær proces uden farlige restprodukter. Efter desinfektion vender AnoDes tilbage til sine naturlige komponenter og de harmløse restprodukter kan følge vandet ud i havet eller videre ved genanvendelse af vandet.

Forbedrer arbejdsmiljøet

Da AnoDes ikke indeholder farlige kemiske stoffer, skal personalet på renseanlægget ikke håndtere skadelige kemikalier, der kræver beskyttelsestøj og beskyttelsesmaske.

 

Anolytechs system forbedrer også arbejdsmiljøet for dem, der kommer i kontakt med det genbrugte tekniske vand. Købere af vandet, eller anden kommunal drift, der anvender teknisk vand til fx højtryksspuling eller kunstvanding, risikerer da ikke at blive udsat for vandbårne bakterier eller andre smittestoffer.

 

Da der ikke bruges farlige kemikalier, reduceres transporten af ​​farligt gods også, ligesom mængden af ​​emballage, der skal passes.

Enkel installation og lave driftsomkostninger

Produktionsanlægget består af en styreenhed, en saltbeholder og et blandemodul.

 

Anlægget er nemt at installere og har lavt energiforbrug og lave saltomkostninger. Desinfektion sker automatisk med undtagelse af efterfyldning med salt, som leveres i sække.

 

Anlægget kan enten lejes eller købes af Anolytech. Begge situationer kræver en serviceaftale med Anolytech, så den korrekte funktion og slutprodukt kan garanteres.

Stærk forskningsstøtte

Der er stærk forskningsstøtte til brugen af ​​”elektrolyseret” vand til at dræbe bakterier og andre skadelige mikroorganismer.

 

Det har blandt andet vist sig at være effektivt mod de fleste almindelige bakterielle patogener som Legionella, salmonella, e.coli, listeria, vibrio, staphylococcus aureus, MRSA, sporedannende bakterier og vira (herunder norovirus) og svampe.

  • Anolytechs system er en bæredygtig cirkulær proces uden skadelige kemiske stoffer.
  • Den bakteriedræbende effekt af koncentreret AnoDes er 200 gange højere end klor.
  • Brug af Anolytechs system bidrager til flere af verdensmålene i Agenda 2030.
  • AnoDes er uskadelig for både mennesker og natur.
  • Når AnoDes indtages, vender det tilbage til dets bestanddele, som består af 99,95 % vand og 0,05 % biologisk nedbrydelige stoffer.
  • Anolytech desinficerer i øjeblikket cirka 2,5 milliarder liter vand årligt.

genbrug af forurenet vand

+

Relevante links

Desinfektionssystmet
Systemet
Vad är AnoDes
Hvad er AnoDes
Certifikat
Garanti
Ladda ner PDF broschyr reningsverk
Download her

Et eksempel på det

Svært og dyrt at reparere

”Vores kommune har valgt at begynde at bruge AnoDes som en måde at genbruge 75.000.000 liter vand årligt. Ved at producere et teknisk vand til brug for de interne processer, kan vores renseanlæg aflaste kommunens drikkevandsproduktion."

Driftsleder for et rensningsanlæg i en sydsvensk kommune

Bidrager til følgende FN's globale bæredygtighedsmål