Miljøvenlig desinfektionsteknologi mod legionella – som opfylder EU's krav

På senare år har EU:s krav på fastighetsägare att förhindra spridning av Legionella skärpts. Idag måste varje fastighetsägare agera preventivt mot bakterieangreppen som till exempel Legionella i bostadshus. Det räcker alltså inte längre att enbart kontrollera varmvattentemperaturen och sedan agera reaktivt vid konstaterat Legionellautbrott. Anolytechs unika system verkar förebyggande genom att kontinuerligt tillföra små doser av det miljövänliga desinfektionsmedlet AnoDes i vattnet. Genom att installera Anolytechs system i fastigheten garanteras både ett bakteriefritt vatten och efterlevnad av EU:s regler.

Bakteriefri og sikre vandsystemer i boligmiljøer

At kunne garantere bakteriefrit vand er et grundlæggende krav i en ejendom. Ejendomsejere skal aktivt arbejde for at bekæmpe legionella i beboelsesejendomme. Beboerne skal kunne føle sig trygge ved at drikke og bruge ejendommens vand uden risiko for at indtage skadelige og usunde bakterier. Men selvom det indkommende vand er af høj kvalitet, er der ingen garantier for, at vandet ikke kan forurenes inde i ejendommen og sprede farlig forurening videre ud i køkken, badeværelse og brusemiljø. Legionellabakterier kan blandt andet forårsage legionærsyge, som er en alvorlig form for lungebetændelse. Bakterierne spredes til lungerne via vandtåge, dvs. når vandstråler brydes i fx brusedyser, spabade, luftblandere på vandhaner mv. Anolytechs miljøvenlige system desinficerer vandet løbende som en forebyggende foranstaltning og skaber dermed tryghed for mennesker i alle boligmiljøer, hvor der bruges vand.

Skærpede regler omkring Legionella inden for EU

WHO har klassificeret Europa som et problemområde for legionella, hvilket har fået EU til at stramme reglerne for, hvordan man bekæmper bakterierne. Ejendomsejere skal arbejde for aktivt at bekæmpe legionella i beboelsesejendomme.

Tidligere var det tilstrækkeligt, at ejendomsejeren løbende gennemførte egenkontrol for at sikre sig, at kravene i reglerne var opfyldt. Men i mange tilfælde blev kontrollen ikke foretaget ofte nok, med det resultat, at foranstaltningerne ikke blev iværksat i tide. Regelmæssig måling af vandtemperaturen i varmtvandsbeholdere/VVC er juridisk ikke længere tilstrækkeligt.

I dag kræves det, at ejendomsejeren arbejder forebyggende for overhovedet at forebygge udbrud, og at der er forudbestemte planer for tiltag, hvis der alligevel skulle opstå et udbrud. De skærpede regler er en del af det nye drikkevandsdirektiv, i kombination med EU’s “Right2Water”.

Svært og dyrt at reparere

Det er lige meget om vandsystemet er nyt eller gammelt, legionellabakterier kan stadig finde vej til både koldt- og varmtvandsrør. Og selvom vandet varmes op til over 70 grader i vandvarmeren/VVC, kan vandsystemet stadig indeholde Legionella.

Det er heller ikke tilstrækkeligt at skylle anlægget med varmt vand, da skylningen ikke adresserer bakterier i anlæggets endepunkter, såsom bruseslanger, brusehoveder og vandhaner.

Hvis vandsystemet også har problemer med biofilm, betyder det, at bakterierne kan få fat i biofilmen, hvor de formerer sig og spreder sig til det omgivende vand.

Et legionellaudbrud har ofte store konsekvenser for ejendommens beboere. Med AnoDes konstant til stede i vandet, reduceres risikoen for legionella radikalt, og det bliver nemmere at sikre kvaliteten af ​​vandet. Tilstedeværelsen af ​​AnoDes betyder også, at brusedyser og bruseslanger ikke skal skiftes i samme omfang som tidligere.

Spar vand og energi

Anolytechs forebyggende system betyder, at der ikke længere er behov for reaktive tiltag i forsøg på at skylle rør og ledninger rene for bakterier, hvilket sparer store mængder vand. Systemet betyder også betydelige energibesparelser. Da Anolytechs system ikke kræver høje temperaturer for at dræbe bakterier, kan temperaturen på det varme vand reduceres med 10-15 grader med betydelige besparelser i både energiforbrug og omkostninger.

Reduktion af energiforbruget gør ejendommen mere bæredygtig, da den kan leve op til myndighedernes krav om reduceret energiforbrug og dermed bidrage til at nå de globale bæredygtighedsmål i Agenda 2030.

Effektiv mod legionella i beboelsesejendomme og biografer

Anolytechs unikke system sikrer bakteriefrit vand gennem kontinuerlig dosering af Anolytechs desinfektionsløsning AnoDes i vandrørene. Selv i små doser dræber AnoDes effektivt bakterier, vira, sporer, skimmelsvamp og svampe og stopper væksten af ​​biofilm, der ellers risikerer at tilstoppe vandsystemet og igen udgør grobund for bakterier.

 

Fordi AnoDes kun er lavet af vand, salt og elektricitet, indeholder den ingen farlige kemikalier. Dette gør AnoDes både miljøvenlig og fuldstændig uskadelig for mennesker. AnoDes påvirker heller ikke smagen eller lugten af ​​vandet.

Produktionen af ​​AnoDes foregår på stedet i et anlæg, som du lejer hos Anolytech, og som er tilsluttet direkte til ejendommens vandsystem.

Anolytech og Anodes overholder Fødevarestyrelsens regler (2001:30) om drikkevand og EU’s drikkevandsbestemmelser.

Forebyggende beskyttelse og langtidsvirkning

Anolytechs system adskiller sig fra traditionelle metoder, hvor desinfektionen først sker, når problemerne er opstået, og ledninger og andre dele af systemet skal udskiftes eller skylles rene, ikke sjældent ved hjælp af skadelige kemikalier. Indgrebene fjerner foreløbig symptomerne, men løser ikke det grundlæggende problem, at bakterier konstant kan tilføres og spredes i vandet.

 

Med Anolytechs system er problemet helt elimineret, fordi der konstant er små mængder af de bakteriedræbende AnoDes i vandrørene. AnoDes fungerer også som en sikker barriere, hvis det indkommende vand skulle forringes midlertidigt. AnoDes yder derefter forebyggende beskyttelse, så bakterievækst ikke kan forekomme.

 

Inden installationen i ejendommen kan vi teste vandet og se, om der allerede er legionella i rørene. Når først Anolytechs system er tilsluttet, dræber AnoDes alle mulige bakterier.

  • Der er omkring 60 forskellige arter af legionellabakterier.
  • Med AnoDes i vandsystemet kan du reducere vandforbrug og kemikalieforbrug og spare energi.
  • Den bakteriedödande effekten i koncentrerad AnoDes är 200 gånger högre än i klor.
  • AnoDes angriber blandt andet proteiner i cellemembranerne hos bakterier og andre skadelige mikroorganismer, så cellen brister og dør.
  • Desinfektion Tiltag efter problemerne er opstået kan være dyre og tidskrævende. Med AnoDes foregår desinfektionen løbende og forebyggende, hvilket sparer både tid og penge.
  • Når AnoDes indtages, vender det tilbage til dets bestanddele: 99,95 % vand og 0,05 % biologisk nedbrydelige stoffer. Dette gør AnoDes fuldstændig risikofri for både mennesker og natur.

Miljøvenlig desinfektion

+

Relevante links

Desinfektionssystmet
Systemet
Vad är AnoDes
Hvad er AnoDes
Certifikat
Garanti
Ladda ner PDF om hur du kan förhindra legionella i bostadshus
Download her

Et eksempel på det

"Den bedste måde at afhjælpe Legionella på er aldrig at lade bakterierne tage fat i første omgang. Anolytechs system forhindrer angreb, så smittespredning aldrig sker. Derudover spares der enorme mængder vand, fordi rørene ikke skal skylles som ved traditionel legionellabekæmpelse.”

Sandra Lindström, vd Anolytech

Bidrager til følgende FN's globale bæredygtighedsmål