Spørgsmål og svar

Videnbanks
Play Video about Vad är Legionella?
Er legionella et problem i Sverige?
Play Video about Är Legionella ett problem i Sverige?
Mest almindelige problemområder i fast ejendom?
Play Video about Vilka är de vanligaste problemområdena i fastigheter?
Hvilke mangler er der ved temperaturstyring?
Play Video about Vilka brister finns med temperaturkontroll

AnoDes kan bruges i flere områder og på forskellige måder. Det bruges blandt andet i landbrug, hoteller, fast ejendom, industrier og rengøring. Du kan læse mere om forskellige anvendelsesområder under fanen Anvendelsesområder eller under Brug.

Ja, du kan finde sikkerhedsdatablade og andre dokumenter under Fysiske dokumenter.

Følg instruktionerne og oplysningerne på etiketten. Kontakt Anolytech med spørgsmål: info@anolytech.se

Ja, hvis du følger vores anbefalinger til blandingsproceduren. Kontakt Anolytech med spørgsmål info@anolytech.se.

Anolytechs system har ikke rigtig en øvre grænse, men hos vores pt største kunde desinficerer vi 1.300.000 liter vand pr. Skal du desinficere store mængder, så kontakt vores salgsafdeling, så kan vi finde en skræddersyet løsning.

For at producere 1 liter AnoDes (koncentratet) bruger vores standardmaskine 0,035-0,04 kWh. Desinfektion af 1 m3 vand giver så en el-udgift på cirka 4 øre (beregnet til 1 SEK/kWh).

Driftsomkostningerne for selve fremstillingsprocessen er cirka 45 øre per kubikmeter vand, der skal desinficeres. Summen kan variere afhængigt af anvendelsesområde og kvaliteten af ​​det indgående vand mv.

AnoDes kan kun eksistere i vand, hvilket betyder, at bakterier og biofilm “drikker” opløsningen og bliver slået ud indefra. AnoDes angriber blandt andet proteiner i mikroorganismens cellemembran og ødelægger dem, så cellen brister og dør. Takket være den direkte virkningsmekanisme er det lige meget om bakterierne er resistente eller multiresistente over for antibiotika, de elimineres alligevel. For hvert minut, der tilføres AnoDes til et indkommende vand, arbejdes biofilm væk meter for meter. Det er en af ​​grundene til, at vi doserer opløsningen løbende.

Vores mest almindelige og mest fordelagtige lejeordning er 5 år. Abonnementet inkluderer installation, service og reservedele. Kortere og længere lejeperioder er mulige, kontakt vores salgsafdeling
så fortæller vi dig mere.

Vores mest almindelige og mest fordelagtige lejeordning er 5 år. Abonnementet inkluderer installation, service og reservedele. Kortere og længere lejeperioder er mulige, kontakt vores salgsafdeling
så fortæller vi dig mere.

Vårt vanligaste och mest fördelaktiga hyresupplägg är på 5 år. I abonnemanget ingår installation, service samt reservdelar. Det finns möjlighet till kortare och längre hyresperioder, kontakta vår säljavdelning
så berättar vi mer.

Vores mest almindelige og mest fordelagtige lejeordning er 5 år. Abonnementet inkluderer installation, service og reservedele. Kortere og længere lejeperioder er mulige, kontakt vores salgsafdeling
så fortæller vi dig mere.

AnoDes opfylder de europæiske standarder for desinfektionsmidler: EN 13624, EN 13623, EN 13610, EN17272, EN 14476, EN13697 og EN 13727 Mere information er tilgængelig under fanen dokumenter.

Så længe vores instruktioner følges, bør der ikke forekomme negative effekter.

Desinfektion på flaske kan købes hos flere forhandlere og samarbejdspartnere. Kontakt Anolytech for mere information. info@anolytech.se

Ja, det kan ledas ut i avloppet eftersom processvattnet innehåller ytterst lite restprodukt. Läs mer i vårt säkerhetsdatablad som finns finns på sidan dokument.

Ved løbende at dosere AnoDes ind i vandsystemet kan vi forhindre angreb af Legionella (i stedet for at behandle efterfølgende som andre gør). AnoDes er derfor “aktiv” i vandsystemet døgnet rundt og tilgår desuden alle endepunkter og tappepunkter. Den kontinuerlige tilstedeværelse af AnoDes betyder også, at eventuel biofilm i rørene effektivt fjernes.

Det afhænger af, hvor meget vand du skal desinficere. Desinficering af 1 m3 vand med vores standardmaskine koster cirka 40 øre i saltforbrug. Vores gennemsnitlige kunde bruger omkring 3-4.500 SEK om året på salt (beregnet til 4,80 SEK/kilo salt).

Det afhænger af, hvor meget vand du skal desinficere. Desinficering af 1 m3 vand med vores standardmaskine koster cirka 40 øre i saltforbrug. Vores gennemsnitlige kunde bruger omkring 3-4.500 SEK om året på salt (beregnet til 4,80 SEK/kilo salt).

Selvom drikkevandet er af høj kvalitet, når det kommer ind i anlægget, risikerer det at blive forringet på vej gennem staldene. Vandet kan blive angrebet af bakterier (fra dyrene selv), og biofilm kan dannes og danne grobund for endnu flere bakterier. Angrebene kan gøre dyrene syge, men også forringe deres evne til at optage næringsstofferne fra foderet. Forurenet vand påvirker hele foderforsyningen og kan betyde, at et (ofte dyrt) foder af høj kvalitet ikke har de rette betingelser for at fodre dyrene. Effekten er, at dyrene skal lægge energi i at bekæmpe bakterie-/virusangreb, de får det dårligere og produktionen forstyrres. I forlængelse heraf kan drikkevand, der er udsat for regelmæssige bakterieangreb, også påvirke og forstyrre dyrs reproduktion.

Grunden til at vi har en lejeordning er dels at vi i lejeperioden kan garantere slutresultatet (af AnoDes), dels at du benytter vores godkendelser og certificeringer, og på den anden side fordi vi gennem udlejningsarrangementet tilbyder en service frem for blot at producere og sælge maskiner, som er bedre ud fra et bæredygtighedsperspektiv, da maskinernes levetid forlænges, nedetid undgås og driften effektiviseres.
Når du lejer maskinen, udfører vi gratis de opgraderinger af hardwaren, der skal til i lejeperioden. Ønsker du at forlænge lejemålet efter 5 år, kan det også være muligt at udskifte maskinerne med nye – uden merpris.

Grunden til at vi har en lejeordning er dels at vi i lejeperioden kan garantere slutresultatet (af AnoDes), dels at du benytter vores godkendelser og certificeringer, og på den anden side fordi vi gennem udlejningsarrangementet tilbyder en service frem for blot at producere og sælge maskiner, som er bedre ud fra et bæredygtighedsperspektiv, da maskinernes levetid forlænges, nedetid undgås og driften effektiviseres.
Når du lejer maskinen, udfører vi gratis de opgraderinger af hardwaren, der skal til i lejeperioden. Ønsker du at forlænge lejemålet efter 5 år, kan det også være muligt at udskifte maskinerne med nye – uden merpris.

Grunden til at vi har en lejeordning er dels at vi i lejeperioden kan garantere slutresultatet (af AnoDes), dels at du benytter vores godkendelser og certificeringer, og på den anden side fordi vi gennem udlejningsarrangementet tilbyder en service frem for blot at producere og sælge maskiner, som er bedre ud fra et bæredygtighedsperspektiv, da maskinernes levetid forlænges, nedetid undgås og driften effektiviseres.
Når du lejer maskinen, udfører vi gratis de opgraderinger af hardwaren, der skal til i lejeperioden. Ønsker du at forlænge lejemålet efter 5 år, kan det også være muligt at udskifte maskinerne med nye – uden merpris.

Andre informationskilder

Aktuelle undersøgelser
Teknisk
dokumentation
Videnbanken